Rätt till studiestöd vid privata läroanstalter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rätt till studiestöd vid privata läroanstalter

FPA kan bevilja rätt till studiestöd för undervisning som ordnas av privata läroanstalter. Rätten till studiestöd är en förutsättning för att studerande ska ha möjlighet att få studiestöd för utbildningen.

Med utbildning som ordnas av privata läroanstalter avses sådan utbildning som inte står under offentlig tillsyn.

Läroanstalten kan ansöka om rätt till studiestöd för utbildningen från FPA. Läs mer om hur man ansöker om rätt till studiestöd.

Förutsättningar för att rätten till studiestöd ska beviljas

Beviljandet av rätt till studiestöd förutsätter att

  • utbildningen ordnas i Finland
  • utbildningen är sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, och utbildningens syfte är att avlägga examen eller del av examen
  • utbildningsanordnaren har operativa, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar för att ordna utbildning.

FPA begär vid behov ett utlåtande av Utbildningsstyrelsen om huruvida utbildningen till sitt innehåll motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning.

FPA kan bevilja rätt till studiestöd också för utbildning i Alexanderteknik och utbildning för skådespelararbete.

Studieförmåner för studerande vid privata läroanstalter

Om FPA beviljar rätt till studiestöd för utbildning vid en privat läroanstalt kan studerande som deltar i utbildningen eventuellt få studiestöd. Läs mer om studiestöd (Privatpersoner).
De som studerar vid privata läroanstalter är inte berättigade till skolresestöd. FPA beviljar inte heller bidrag för privata läroanstalters utbildningsavgifter.

Läs mer