Läroanstalter och studentrestauranger | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läroanstalter och studentrestauranger

Studentrestauranger kan ansöka om rätt till måltidsstöd från FPA. Om FPA beviljar studentrestaurangen rätt till måltidsstöd är prissänkningen per måltid för de högskolestuderande som äter i restaurangen lika stor som beloppet av måltidsstödet. 

Extranätet är en helhet av servicesidor med material för läroanstalter och studentrestauranger.

Via studielinjetjänsten för läroanstalter ska andra stadiets läroanstalter och Polisyrkeshögskolan lämna uppgifter till FPA om de studielinjer de erbjuder. Lägg märke till att gymnasierna inte behöver lämna uppgifter om studielinjer till FPA.

Aktuellt

Fler nyheter