Information för intressentgrupper | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

För intressentgrupper

Samarbetsnätverk

Sedan ingången av år 2018 har ett samarbetsnätverk för tolktjänsten verkat vid FPA. Samarbetsnätverket behandlar aktuella ärenden gällande tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, utveckling av tolktjänsten och frågor som kundorganisationerna tar upp.

Nätverket har som mål att föra en öppen dialog om hur tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning kan utvecklas utgående från behoven hos alla de olika kundgrupperna.

I samarbetsnätverket representeras tolktjänstkunderna av Finlands CP-förbund, Finlandssvenska teckenspråkiga, Kehitysvammaliitto, Finska hörselförbundet, Finlands dövas förbund, Föreningen Finlands dövblinda och Svenska hörselförbundet. Dessutom är även social- och hälsovårdsministeriet med i nätverket.

Information och material

Material som delas ut till kunderna:

Statistik:

Senast ändrad 22.4.2021