Kontaktinformation för producenterna | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontaktinformation till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning är öppet vardagar kl. 7.30–20 och lördagar kl. 8–15. Kontrollera mer exakta öppettider (Privatpersoner).

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger råd till serviceproducenterna och tolkarna bland annat i följande frågor:

 • beställningar
 • tolklistor
 • tolkens jäv
 • bedömning av restid
 • studietolkning
 • tolkning utomlands
 • respons gällande beställningar

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger också råd till andra aktörer och myndigheter som ansvarar för att ordna tolkning. Läs mer om tolkning som ordnas av andra aktörer (Privatpersoner).

Telefontjänsten kostar en lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift. Det är avgiftsbelagt att köa.

Övrig kontaktinformation

 • Förmedlingssystemet och felsituationer: vatu.tukipalvelut@kela.fi
 • Kostnadsersättningar och fakturering: vatu.laskutus@kela.fi
 • Förändringar i personalen och avtal: vatu.palveluntuottajat@kela.fi
 • Allmänna frågor gällande tolktjänsten och myndighetsrådgivning: vatu@kela.fi

Telefon och sms: 020 634 4810

E-post: vatu.uusimaa@kela.fi (vatu.nyland@fpa.fi)

Telefon och sms: 020 634 4811

E-post: vatu.lantinen@kela.fi (vatu.vastra@fpa.fi)

Telefon eller sms: 020 634 4813

E-post: vatu.keskinen@kela.fi (vatu.mellersta@fpa.fi)

Telefon eller sms: 020 634 4812

E-post: vatu.pohjanmaa@kela.fi (vatu.osterbotten@fpa.fi)

Telefon eller sms: 020 634 4814

E-post: vatu.itainen@kela.fi (vatu.ostra@fpa.fi)

Telefon eller sms: 020 634 4815

E-post: vatu.pohjoinen@kela.fi (vatu.norra@fpa.fi)

Övrig kontaktinformation

 • Förmedlingssystemet och felsituationer: vatu.tukipalvelut@kela.fi
 • Kostnadsersättningar och fakturering: vatu.laskutus@kela.fi
 • Förändringar i personalen och avtal: vatu.palveluntuottajat@kela.fi
 • Allmänna frågor gällande tolktjänsten och myndighetsrådgivning: vatu@kela.fi
Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?