Utbetalning av underhållsstöd till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utbetalning av underhållsstöd till välfärdsområdet

Välfärdsområdet kan ansöka om att få underhållsstödet utbetalt till sig om barnet får av välfärdsområdet bekostad vård dygnet runt utanför hemmet. Sådan vård är till exempel familjevård, institutionsvård och sjukhusvård.

Välfärdsområdet kan få underhållsstödet om vården fortgår längre än 1 kalendermånad. FPA betalar underhållsstödet från början av kalendermånaden efter att vården påbörjats. Det har ingen betydelse om barnet omhändertagits enligt barnskyddslagen.

Om FPA redan betalar underhållsstöd till barnet måste välfärdsområdet framställa ett yrkande om utbetalning av underhållsstöd till välfärdsområdet. I annat fall kan välfärdsområdet ansöka om underhållstöd.

Så här ansöker du om underhållsstöd till välfärdsområdet

Välfärdsområdet kan ansöka om underhållsstöd om FPA inte ännu betalar underhållsstöd till barnet. Välfärdsområdet kan ansöka om underhållsstöd retroaktivt för 3 månader.

  1. Fyll i blanketten för ansökan om underhållsstöd LU1r (pdf). Välfärdsområdet kan inte ansöka om underhållsstöd på nätet.
  2. Bifoga nödvändiga bilagor, bl.a. ett eventuellt underhållsavtal. Alla nödvändiga bilagor preciseras i ansökningsblanketten.
  3. Ange följande i punkten för ytterligare uppgifter:
    • från och med när eller för vilken tidsperiod barnet får familje- eller institutionsvård
    • att ansökan grundar sig på 11 § 4 mom. i lagen om underhållsstöd
  4. Skicka in blanketten eller den fritt formulerade anmälan till FPA per post (Om Fpa).

Läs mer

Senast ändrad 14.4.2023