Underhållsstödsärenden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Underhållsstödsärenden

FPA samarbetar med välfärdsområdenas barnatillsyningsmän i ärenden som gäller underhållsstöd. FPA kan betala underhållsstöd till välfärdsområdet om barnet får av välfärdsområdet bekostad vård dygnet runt utanför hemmet.

Vad tycker du om sidan?