Ersättning för tandvård | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättning för tandvård

FPA ersätter en del av kostnaderna för behandling av mun och tänder hos en privattandläkare samt en del av kostnaderna för laboratorie- och röntgenundersökningar som ordinerats av en tandläkare. En förutsättning för att datortomografi- och magnetundersökningar ska ersättas är att undersökningen ordinerats av den behandlande specialisttandläkaren.

Du kan få ersättning en gång vartannat kalenderår för en undersökning av mun och tänder som utförts av en tandläkare. Ersättning kan ändå betalas en gång per kalenderår om ditt hälsotillstånd kräver detta. I en dylik situation tar tandläkaren ställning till behovet av tätare kontroller och meddelar FPA om detta.

Du kan också få ersättning för kostnaderna för undersökning och behandling hos en munhygienist om de grundar sig på en ordination av en privattandläkare.

FPA ersätter inte

  • kostnader för tandvård som uppkommit vid besök inom den offentliga hälso- och sjukvården
  • kostnader för kosmetiska åtgärder (t.ex. blekning av tänder)
  • kostnader som protetiska åtgärder medför
  • kostnader som uppkommit under en period då du vårdats på ett offentligt sjukhus eller en offentlig inrättning.

Tandreglering

FPA betalar ersättning för tandreglering om den är nödvändig t.ex. på grund av gomspalt, mikro- eller makrognati i över- eller underkäken eller om du har betydande medfödda käkmissbildningar.

Veteraner och minröjare

Undersökning av mun och tänder kan ersättas flera gånger per kalenderår för frontveteraner eller minröjare som har frontmanna-, front-, fronttjänst- eller veterantecken eller intyg från Krigsarkivet. Därtill kan frontveteraner eller minröjare få ersättning för långvarigare undersökningar.

Utöver annan tandvård kan frontveteraner och minröjare få ersättning även för

  • kliniska och tekniska protetiska åtgärder
  • helprotesbehandling som utförts av en specialtandtekniker, då en tandläkare har gjort en undersökning och utfärdat en behandlingsordination.

Direktersättning

Direktersättningsförfarande används av de producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som ingått ett avtal om direktersättningsförfarande med FPA. När du visar upp FPA-kortet dras ersättningen av redan i samband med betalningen vid vårdenheten.

Läs mer

Senast ändrad 2.1.2024