Så här söker du ersättning för kostnaderna för tandvård | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du ersättning för kostnaderna för tandvård

Du får i regel ersättning redan vid vårdenheten för undersökning och behandling som en privattandläkare utfört. Om du inte direkt får ersättning kan du själv söka den hos FPA i efterhand.

 1. Bifoga de blanketter vårdstället fyllt i om läkararvodet eller om den undersökning och behandling som läkaren ordinerat.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
  • Välj Sjukvård och läkemedel och Ansök om sjukvårds- eller läkemedelsersättning.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 3. Skicka ansökan per post: Fyll i ansökan, skriv under den och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

 5. I e-tjänsten ser du hur mycket ersättning du fått för tandvård under kalenderåret. Du ser också de FPA-ersättningar som betalats som direktersättning.

Ansökningstid

Sök ersättning inom 6 månader från betalningsdagen.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?