Sjuk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Har du blivit sjuk?

 1. Besök en läkare om du vill ansöka om sjukdagpenning
  Du kan ansöka om sjukdagpenning om din arbetsoförmåga varar längre än självrisktiden. För att få sjukdagpenning behöver du ett läkarintyg om arbetsoförmåga.
  Läs mer om sjukdagpenning. 
 2. Ta reda på om du kan återgå till arbetet på deltid
  Om du arbetar, ta reda på om du har möjlighet att arbeta på deltid. Kortare arbetstid och arbete som är anpassat till ditt hälsotillstånd kan hjälpa dig att bli frisk snabbare. Du kan ansöka om partiell sjukdagpenning för den tid då du arbetar på deltid.
  Läs mer om partiell sjukdagpenning. 
 3. Om sjukdomen blir långvarig
  Om din sjukdom fortsätter i över 60 vardagar behöver du ett läkarutlåtande B eller någon annan utredning över din arbetsoförmåga. Lämna in utlåtandet eller utredningen till FPA. Om du är anställd och sjukdomen varar längre än 90 vardagar behöver du ett utlåtande av företagsläkaren för att kunna få sjukdagpenning. Lämna in utlåtandet till FPA. 

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Är din sjukdom långvarig eller har du en funktionsnedsättning som har konstaterats av en läkare?

  Ta reda på om du kan få handikappbidrag.

 • Behöver du rehabilitering?

  Rehabilitering hjälper dig att leva med en sjukdom, fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet.

 • Om din arbetsoförmåga pågår längre än ett år

  Ta reda på om du kan ha rätt till rehabiliteringsstöd eller sjukpension.