Kuntoutusjaksot | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus

Yksilökuntoutuksessa löydät moniammatillisen työryhmän tukemana arkeesi sopivia keinoja, jotka edistävät kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista. 

Sinulla voi olla oikeus Kelan järjestämään vaativaan moniammatilliseen yksilökuntoutukseen, jos sairauteesi tai vammaasi liittyy rajoitteita, jotka vaikeuttavat huomattavasti arjen sujumista eikä muusta kuntoutuksesta, esimerkiksi terapiasta ole riittävästi apua. Kuntoutukseen pääsy edellyttää, että sairautesi tai vammasi vaatii vähintään 1 vuoden kestävää kuntoutusta.

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää arjen, työn ja opiskelun sujuvuutta. Kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa.

Tutustu palveluntarjoajiin

Katso tiedot vaativaa moniammatillista yksilökuntoutusta tarjoavista palveluntuottajista.

Palveluntuottajahaku

Moniammatillista yksilökuntoutusta järjestetään eri sairaus- ja asiakasryhmille

Lapsille ja nuorille järjestetään

  • näkö-, kuulo- tai kuulonäkövammaan liittyvää yksilökuntoutusta
  • yleis- ja neurologisten sairauksien yksilökuntoutusta.

Aikuisille järjestetään

  • näkö- tai kuulonäkövammaan liittyvää yksilökuntoutusta
  • neurologista yksilökuntoutusta
  • selkäydinvammaan liittyvää yksilökuntoutusta
  • tuki ja liikuntaelinten sairauksiin (tules) ja reumasairauksiin liittyvää yksilökuntoutusta
  • yleissairauksien yksilökuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä, jossa voi yöpyä. Kuntoutusjakson sisältö perustuu omiin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi. Kuntoutuksestasi vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu esimerkiksi erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi tai neuropsykologi ja sosiaalityöntekijä.

Osa kuntoutukseen kuuluvasta yksilöllisestä ohjauksesta voidaan toteuttaa myös erikseen sovitusti kuvapuheluina. 

Lapsen tai nuoren kuntoutukseen osallistuu yleensä koko perhe tai osa perheestä kokoaikaisesti.

Aikuisen läheinen voi osallistua kuntoutukseen enintään 5 vuorokauden ajan tai olla mukana 5 käyntikerralla, jos kuntoutukseen osallistuminen on tarpeen asiakkaan kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuntoutumisen edistämiseksi.

Kuntoutuksen kesto

Kuntoutus kestää 9–18 arkipäivää yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan.  Perustellusta syystä se voi kestää enintään 24 päivää. Kuntoutuskokonaisuudet, jotka kestävät yli 10 päivää toteutetaan useammassa jaksossa. 

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutus on maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan kuntoutuksen ajalta. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.

Lue lisää