Vaativa lääkinnällinen kuntoutus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

  • olet alle 65-vuotias
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Jos olet julkisessa laitoshoidossa, sinulla ei ole oikeutta Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Tarvitset kuntoutukseesi suunnitelman

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi.

Kun haet psykoterapiaa ensimmäistä kertaa, kuntoutussuunnitelmassa pitää olla lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, tai psykiatrian erikoislääkärin arvio psykoterapian tarpeesta ja soveltuvuudesta.

Kun haet psykoterapialle jatkoa ja olet yli 18-vuotias

  • sinun pitää toimittaa uusi lääkärinlausunto Kelaan vuosittain. Myös muun hoitavan lääkärin kuin psykiatrin kirjoittama lausunto käy.
  • viimeistään 3 vuoden päästä sinun pitää toimittaa Kelaan psykiatrian erikoislääkärin tekemä lausunto.
  • tarvitset psykiatrian erikoislääkärin lausunnon vuosittain, jos terapiakäyntisi eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti tai terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti.

Kun haet terapialle jatkoa ja olet alle 18-vuotias, sinun pitää toimittaa psykiatrian erikoislääkärin lausunto Kelaan vuosittain.

Kun haet neuropsykologista kuntoutusta, kuntoutussuunnitelman pohjana pitää olla neuropsykologin tekemä neuropsykologinen tutkimus.

Voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi. Palveluntuottajalla tulee olla sopimus Kelan kanssa. Voit etsiä sopivaa palveluntuottajaa palveluntuottajahausta.

Tilanteesi mukaan voit saada kuntoutusta

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.4.2024