Kela maksoi etuuksia 16,3 miljardia euroa vuonna 2022 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela maksoi etuuksia 16,3 miljardia euroa vuonna 2022

Julkaistu 26.4.2023

Kelan kulut jakautuivat vuonna 2022 seuraavasti: sairausvakuutus 5 033 milj. euroa, eläkevakuutus 3 716 milj. euroa, työttömyysturva 1 845 milj. euroa, yleinen asumistuki 1 565 milj. euroa, lapsilisät 1 460 milj. euroa, kuntoutus 713 milj. euroa, perustoimeentulotuki 678 milj. euroa, opintoetuudet 652 milj. euroa, toimintakulut 610 milj. euroa, muut etuudet 608 milj. euroa.

Globaali epävakaus, inflaatio ja korona vaikuttivat Kelan toimintaan vuonna 2022. Kelan etuusmenot kasvoivat 0,9 % verrattuna vuoteen 2021. 

Kela maksoi vuonna 2022 etuuksia noin 16,3 miljardia euroa. Euromääräisesti selvästi eniten Kela maksoi sairausvakuutusetuuksia. Niitä maksettiin 5 miljardia euroa, mikä on 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työttömyysturvaetuuksia Kela maksoi 14,4 % vähemmän vuonna 2022 kuin vuonna 2021. Myös eläke-etuuksia, yleistä asumistukea ja perustoimeentulotukea maksettiin edellisvuoteen verrattuna vähemmän.

Tiedot on julkaistu Kelan vuoden 2022 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Kriisit toivat muutoksia sosiaaliturvaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut energiakriisi sekä inflaation kiihtyminen heijastuivat Kelan toimintaan vuonna 2022. Myös koronaepidemia näkyi Kelan toiminnassa edelleen. Kela maksoi esimerkiksi tartuntatautipäivärahaa vuonna 2022 yli kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2021. 

– Epävarmuuden aikana Kelan merkitys yhteiskunnassa korostuu. Onnistuimme vaikeana aikana joustavasti toimeenpanemaan vaaditut muutokset ja uudet etuudet, sanoo Kelan pääjohtaja Outi Antila.

Elokuussa 2022 Kela pani toimeen ylimääräisen 3,5 %:n indeksikorotuksen etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Vuoden loppupuolella Kela tuki lainsäätäjiä suunnittelussa, kun tarvittiin uusia tukia sähkön hinnan nousun vuoksi. 

Lainsäätäjät halusivat elinkustannusten noustessa tukea erityisesti lapsiperheitä. Joulukuussa 2022 Kela maksoi eduskunnan päätöksestä kaikki lapsilisät kaksinkertaisina.

Kela rakensi vuoden aikana yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa ja osallistui sosiaaliturvauudistusta valmistelevan komitean ja sen jaostojen työhön. Lisäksi Kelassa varauduttiin siihen, että vuoden 2023 aikana suuri joukko Ukrainasta paenneita ihmisiä siirtyy vastaanottopalveluista Kelan palveluiden piiriin. 

  • Tiedotetta muokattu 27.4.2023. Lause ”Niitä maksettiin 5 miljardia euroa eli 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna” vaihdettu muotoon ” Niitä maksettiin 5 miljardia euroa, mikä on 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna."

Lue lisää:

Sivu päivitetty 28.4.2023