Tiliotteet perustoimeentulotuessa

Kun haet toimeentulotukea Kelasta ensimmäistä kertaa tai tuen saamisessa on ollut tauko, sinun pitää toimittaa hakemuksesi liitteenä tiliote. Tiliote tarvitaan jokaisen perheenjäsenen kaikista kotimaisista ja ulkomaisista tileistä viimeisen 2 kuukauden ajalta. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä niitä, joille annetaan yhteinen päätös toimeentulotuesta.

Jatkohakemukseen tiliotteet pitää toimittaa, jos Kela on pyytänyt niitä edellisessä päätöksessä. Näet saamasi toimeentulotukipäätöksen kohdasta ”Miten toimit jatkossa”, mitä tiliotteita ja muita liitteitä seuraavan hakemuksen liitteeksi tarvitaan.

Hakemuksen käsittely nopeutuu, kun toimitat tiliotteen heti hakemuksen yhteydessä. Jos tiliote tai muu tarvittava liite puuttuu, Kelan työntekijä soittaa sinulle ja pyytää toimittamaan puuttuvan liitteen. Liite voidaan pyytää myös lähettämällä sinulle viesti asiointipalveluun tai kirjeitse. Jos et pyynnöstä huolimatta toimita pyydettyä liitettä, hakemus joudutaan hylkäämään.

Toimita liitteet OmaKelassa

Toimita tiliotteet ja muut toimeentulotukihakemuksen liitteet kirjautumalla OmaKelaan.

OmaKelaan

Millainen tiliote tarvitaan hakemukseen?

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan pankin tiliote, jossa näkyvät tilinumero, tilin omistaja, tilin alku- ja loppusaldo, tilin käyttötarkoitus, tilitapahtumat katkeamattomana luettelona sekä tieto siitä, miltä ajalta tiliote on.

Kela voi hyväksyä tiliotteen sijaan tilitapahtumat vain, jos tilinumero ja tilin saldo näkyvät ja tilitapahtumien luettelo on katkeamaton. Esimerkiksi pankkiautomaatista tulostettu kuitti tilitapahtumista ei käy liitteeksi. Myöskään kuvakaappaukset mobiilipankin tilitapahtumista eivät riitä.

Näin lähetät liitteen Kelaan

Toimita tiliotteet ja muut toimeentulotukihakemuksen liitteet kirjautumalla Kelan asiointipalveluun verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Tallenna ensin tiliotteet verkkopankista tietokoneelle pdf-muotoon tai ota niistä ruutukaappaukset. Tiliotteet voi myös kuvata tai skannata. Tärkeää on, että kaikki tiliotteen sivut tulevat mukaan.

 

Verkkoasiointi onnistuu myös Kelan palvelupisteissä, joista useimmissa on asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita, skannereita ja tulostimia sekä opastusta niiden käyttöön.

Toinen vaihtoehto on toimittaa paperiset tiliotteet Kelaan postitse.

Kela kokeilee tiliotteiden hakemista suoraan pankista 

Kela on aloittanut OP Ryhmän kanssa pienimuotoisen kokeilun, jonka on tarkoitus helpottaa toimeentulotukihakemusten käsittelyä. Kokeilussa Kela saa toimeentulotukihakemuksen liitteeksi tarvittavat tiliotteet suoraan osuuspankista. Kokeilu päättyy 30.4.2021.

Kokeiluun kutsutaan noin 100 yksin asuvaa Kelan toimeentulotukiasiakasta, joilla on tili vain osuuspankissa. Kelan ratkaisuasiantuntija soittaa asiakkaalle ja pyytää suostumusta, että tilitiedot saadaan hakea suoraan pankista. Jos asiakas suostuu, hänen täytyy vahvistaa suostumuksensa kirjallisesti Kelan asiointipalvelussa.

Kela voi pyytää asiakkaan tilitietoja pankilta vain, jos asiakas on suostunut siihen. Asiakas voi jatkossakin toimittaa toimeentulotukihakemukseen tarvittavat tiliotteet itse. Suostumuksen antaminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta millään tavalla tuen myöntämiseen.

Lue lisää