Näin haet perustoimeentulotukea | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet perustoimeentulotukea

Hae toimeentulotukea OmaKelassa

Hae etuutta
 1. Hae perustoimeentulotukea OmaKelassa.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi:
  • tiliotteet
   • Uusi hakemus: Toimita tiliotteet perheenjäsenten kaikista tileistä (koti- ja ulkomaan) viimeisen 2 kuukauden ajalta.
   • Jatkohakemus: Toimita tiliotteet, jos Kela pyytää niitä. Tarkista aina edellisestä päätöksestä kohdasta ”Miten toimit jatkossa”, mitä tiliotteita Kela on pyytänyt.
   • Yleisimpiä syitä hakemuksen hylkäämiselle ovat puuttuvat tai vääränlaiset tiliotteet. Lue lisää tiliotteiden toimittamisesta.
  • laskut ja maksukuitit (tositteet menoista, joihin haet perustoimeentulotukea)
  • Yrittäjän tuloselvitys TO4 (pdf) liitteineen, jos olet yrittäjä.

   Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela saa perustoimeentulotuen ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja myös suoraan muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnosta ja Ulosottolaitokselta. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 3. Liitä tilanteesi mukaan myös seuraavat liitteet, jos et ole toimittanut niitä aiemmin Kelaan:
  • kopio vuokrasopimuksesta tai asumisoikeussopimuksesta
  • tositteet vuokran tai vastikkeen sekä vesi- tai saunamaksun määrästä, jos ne eivät käy ilmi vuokra- tai asumisoikeussopimuksesta
  • lomake Vuokravakuuden hakeminen TO2 (pdf) liitteineen, jos haet vuokravakuutta paperihakemuksella
  • selvitys asuntolainan koron ja lyhennyksen kuukausittaisesta määrästä
  • pankista saatava selvitys asuntolainoista tai tiliote, josta ilmenevät lainan numero, lainan tämänhetkinen määrä, käyttötarkoitus ja asuntolainan koron määrä
  • kotivakuutuksen vakuutuskirja
  • selvitys muusta omaisuudesta ja varallisuudesta, kuten sijoitusrahastosta
  • kopio ulosottoviranomaisen maksusuunnitelmasta
  • kunnan toimielimen tai hyvinvointialueen vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen tapaamisoikeudesta ja elatuksesta
  • kopio perukirjasta, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on osuus kuolinpesään.
 4. Jos lähetät liitteet jälkikäteen postissa, käytä lomaketta Kustannusten saate TO3 (pdf). Jos sinulla ei ole saatelomaketta, merkitse myös liitteeseen henkilötunnuksesi ja tieto, että lasku koskee toimeentulotukea. Näin liitteesi yhdistyy Kelassa oleviin hakemustietoihisi. Merkitse liitteeseen myös, maksetaanko lasku suoraan laskuttajalle vai siirtääkö Kela tilillesi rahaa, jolloin sinun pitää maksaa lasku itse. Toimita Kelaan kopio liitteestä ja säilytä alkuperäinen itselläsi.
 5. Kela käsittelee hakemuksen normaalisti 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen OmaKelaan tai kotiisi postitse. Päätös lähetetään kuitenkin edelleen postitse aina silloin, kun se sisältää postitse lähetettävän maksusitoumuksen. 

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Toimeentulotuki TO1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos sinulla on sellaisia menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, hyvinvointialue voi harkintansa mukaan myöntää niihin täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kirjoita nämä menot hakemuksen kohtaan Lisätietoja. Voit pyytää, että Kela siirtää hakemuksen hyvinvointialueelle.

Katso video hakemuksen tekemisestä

Video kertoo miten teet hakemuksen OmaKelassa. Pituus 2 min 21 s, tekstitetty.

Jatkohakemus

 1. Jos tarvitset välitöntä jatkoa sinulle myönnettyyn perustoimeentulotukeen, hae tukea OmaKelassa.
 2. Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat hakemuslomakkeen Toimeentulotuki TO1 (pdf).
 3. Jos tulosi tai elämäntilanteesi muuttuvat, muista ilmoittaa siitä Kelaan. Lue lisää muutostilanteista ilmoittamisesta.

Suullinen hakeminen

Jos et voi hakea perustoimeentulotukea verkossa tai lomakkeella, voit hakea tukea suullisesti. Ota silloin yhteyttä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai Kelan palvelupisteeseen.

Hakuaika

Perustoimeentulotukea myönnetään yleensä hakemuksen saapumiskuukauden tai sitä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Tavallisesti tuki myönnetään 1–2 kuukaudeksi kerrallaan.

Perustoimeentulotuki myönnetään yleensä kokonaiselle kuukaudelle. Kun haet tukea yhdelle kuukaudelle, merkitse hakemuksen alkupäiväksi kuukauden ensimmäinen päivä ja päättymispäiväksi kuukauden viimeinen päivä, esimerkiksi 1.12.–31.12.

Poikkeustilanteessa tukea voidaan myöntää takautuvasti. Tällaisia poikkeustilanteita ovat esimerkiksi häätöuhka tai sairaalassa olo. Takautuvalle hakuajalle on esitettävä erityiset syyt.

Hakemusten käsittelyajat

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että olet täyttänyt kaikki kohdat, mukaan lukien tilinumeron, hakuajan ja allekirjoituksen. Tarkista myös, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Näin nopeutat asiasi käsittelyä. Kela käsittelee hakemuksen normaalisti 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan.  

Kiireelliset tilanteet

Jos tarvitset elämäntilanteesi vuoksi kiireellisesti perustoimeentulotukea, ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun 020 692 207 tai käy Kelan palvelupisteessä. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi häätöuhka tai kiireellinen lääketarve sairaalasta kotiutuessasi.

Kela arvioi kanssasi, onko tuen tarpeesi kiireellinen. Jos hakemuksesi arvioidaan kiireelliseksi, se ratkaistaan samana tai seuraavana arkipäivänä sen saapumisesta.

Tee toimeentulotukihakemus OmaKelassa ja toimita tarvittavat liitteet jo ennen yhteydenottoa Kelan asiakaspalveluun, jos se on tilanteessasi vain mahdollista. Vireillä oleva hakemus ja toimitetut liitteet nopeuttavat asian etenemistä. 

Kuka voi hakea perustoimeentulotukea

 • Perustoimeentulotuki on perhekohtainen etuus. Jos sinulla on puoliso, perheen yhteisen hakemuksen voi tehdä kumpi tahansa teistä. Kela myöntää tuen koko perheelle hakijan nimissä.
 • Vajaavaltainen hakija voi hakea perustoimeentulotukea itse tai hänen puolestaan hakemuksen voi tehdä myös huoltaja tai edunvalvoja tai muutoin hänestä huolta pitävä henkilö (esim. isovanhempi).
 • Jos yhteistaloudessa elävät hakijat (esim. kaverukset) eivät muodosta perhettä, he tekevät kukin oman hakemuksensa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.4.2024