Tulehduksellinen reumasairaus, perhekurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhekurssi tulehduksellista reumasairautta sairastavalle lapselle ja nuorelle

Perhekurssi soveltuu lapselle,

 • jolla on hiljattain todettu tulehduksellinen reumasairaus
 • joka on alle kouluikäinen, alakoululainen tai alle 16-vuotias yläkoululainen
 • jonka hoito on aloitettu erikoissairaanhoidossa, sairaustilanne on hallinnassa ja mahdollistaa kurssille osallistumisen.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”reuma+perhekurssi”.

Kuntoutuskurssihaku

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

 • alle kouluikäiset perheineen
 • koulunsa aloittavat ja alakouluikäiset perheineen
 • alle 16-vuotiaat yläkoululaiset perheineen.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen sairaudesta huolimatta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 10 vuorokautta, ja se toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan yhdessä lapsen kanssa. Perhekurssille osallistuu 1–2 läheistä aikuista ja enintään 2 sisarusta. Jos kuntoutukseen osallistuvia sisaruksia on tulossa kurssille tätä enemmän, Kela ottaa palveluntuottajaan yhteyttä, jotta voidaan sopia käytännön järjestelyistä ja varmistaa riittävät tilat. Perhe voi yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä perheeseen ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • lasten reumatologian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • psykologi
 • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja
 • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja tai reumahoitaja.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?