Jos osa-aikatyö keskeytyy | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Jos osa-aikatyö keskeytyy

Osa-aikatyösopimusta voi muuttaa kesken osa-aikatyöskentelyn. Työntekijä ja työnantaja sopivat sopimuksen muuttamisesta yhdessä.

Osa-aikatyö voi keskeytyä osa-aikatyösopimuksen aikana eri syistä, esimerkiksi työntekijän vuosiloman, oman tai lapsen sairastumisen tai kuntoutuksen vuoksi. Jos osa-aikatyö keskeytyy tilapäisesti ja jatkuu keskeytyksen jälkeen sopimuksen mukaisesti, sopimus voidaan joko pitää voimassa tai keskeyttää tilapäisesti.

Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa työn keskeytymisen ajalta vain, jos osa-aikatyösopimus pysyy voimassa. Jos osa-aikatyösopimus keskeytetään tilapäisesti työn keskeytymisen ajaksi, osasairauspäivärahan maksu jatkuu keskeytyksen jälkeen ilman erillistä hakemusta.

Kelaan ei tarvitse ilmoittaa, jos osa-aikatyösopimus pidetään voimassa työn tilapäisen keskeytymisen aikana. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos palkanmaksun peruste muuttuu.

Jos osa-aikainen työskentely päättyy kokonaan eikä jatku keskeytyksen jälkeen, oikeus osasairauspäivärahaan päättyy. Jos työntekijän työkyvyttömyys kuitenkin jatkuu, hän voi selvittää, onko hänellä oikeus sairauspäivärahaan.

Ilmoitus Kelaan

Työntekijän tai työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan, jos

  • osa-aikatyösopimus päättyy kokonaan sovittua aikaisemmin
  • osa-aikatyösopimus keskeytetään tilapäisesti
  • osa-aikatyösopimusta muutetaan
  • palkanmaksun peruste muuttuu siten, ettei työnantajalla ole enää oikeutta osasairauspäivärahaan (esim. osa-aikaisen sairauspoissaolon perusteella maksettava täysi palkka muuttuu vuosilomapalkaksi).

Ilmoituksen voi tehdä Työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella SV 28.

Sairastuminen

Jos osa-aikatyö keskeytyy työntekijän sairastumisen vuoksi ja sopimus keskeytetään tilapäisesti sairastumisen ajaksi, voi työntekijä tai työnantaja hakea sairauspäivärahaa keskeytyksen ajalle. Sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle, jos työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Osasairauspäivärahaa ja sairauspäivärahaa ei voida maksaa samanaikaisesti.

Jos sopimus pidetään voimassa työn keskeytymisen ajan, osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu sopimuksen mukaisesti.

Kuntoutus

Jos työntekijä osallistuu kuntoutukseen osa-aikatyön aikana, osa-aikatyön sopimuksen voi joko keskeyttää tilapäisesti kuntoutuksen ajaksi tai pitää voimassa. Jos kuntoutusjakso on lyhyt (enintään 1 viikko) ja sopimus pidetään voimassa, kuntoutuksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos sopimus keskeytetään, keskeytyksen ajalta voi hakea kuntoutusrahaa.

Vuosiloma

Jos osa-aikatyö keskeytyy vuosiloman vuoksi siten, että työ jatkuu sopimuksen mukaisesti vuosiloman jälkeen, sopimus voidaan pitää voimassa tai keskeyttää vuosiloman ajaksi. Jos sopimus keskeytetään vuosiloman ajaksi, työntekijä voi hakea sairauspäivärahaa.

Omavastuuaika

Tilapäisen keskeytyksen jälkeen osasairauspäivärahassa ei ole uutta omavastuuaikaa, jos työntekijän työkyvyttömyys jatkuu yhtäjaksoisena keskeytyksen ajan.

Keskeytyksen jälkeisessä osasairauspäivärahassa on omavastuuaika, jos työntekijä on keskeytyksen aikana työkykyinen.

Jos edellisen osasairauspäivärahakauden päättymisestä on kulunut

  • alle 30 kalenteripäivää, omavastuuaika on 1 arkipäivä
  • yli 30 kalenteripäivää, omavastuuaika on sairastumispäivä + 9 arkipäivää.

Jos keskeytyksen ajalta on myönnetty kuntoutusraha, kuntoutusrahakauden jälkeen osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Jos työntekijälle myönnetään osa-aikatyön keskeytymisen ajalle sairauspäiväraha ja osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu välittömästi sairauspäivärahakauden jälkeen, omavastuuaikaa ei ole.

Sivu päivitetty 22.4.2021