Jos osa-aikatyö keskeytyy

Osa-aikatyösopimusta voi muuttaa kesken osa-aikatyöskentelyn. Muuttaminen edellyttää, että työntekijä ja työantajat sopivat asiasta yhdessä.

Osa-aikatyö voi keskeytyä osa-aikatyösopimuksen aikana eri syistä. Kela maksaa osasairauspäivärahaa keskeytyksen ajalta, jos osa-aikatyösopimus pysyy voimassa.

Ilmoitus Kelaan

Työntekijän tai työnantajan pitää ilmoittaa keskeytyksestä Kelaan, jos

  • osa-aikatyö keskeytyy kokonaan
  • osa-aikatyösopimus päätetään tilapäisen keskeytyksen ajaksi
  • osa-aikatyösopimusta muutoin muutetaan
  • osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle ja palkanmaksun peruste muuttuu keskeytyksen aikana siten, ettei työnantajalla ole oikeutta osasairauspäivärahaan maksamaansa palkkaa vastaavalta ajalta (esim. osa-aikaisen sairauspoissaolon perusteella maksettava täysi palkka muuttuu vuosilomapalkaksi).

Sairastuminen, kuntoutus ja vuosiloma

Jos osa-aikatyö keskeytyy tilapäisesti esimerkiksi työntekijän vuosiloman, hänen oman tai lapsen sairastumisen tai kuntoutuksen vuoksi siten, että osa-aikatyö keskeytyksen jälkeen jatkuu sopimuksen mukaisesti, sopimus voidaan joko pitää voimassa tai päättää keskeytyksen ajaksi.

Jos osa-aikatyö keskeytyy kokonaan siten, ettei osa-aikatyö enää jatku, oikeus osa-sairauspäivärahaan päättyy. Jos työntekijän työkyvyttömyys kuitenkin jatkuu, hän voi selvittää oikeutensa sairauspäivärahaan. 

Jos kuntoutusjakso toteutuu osa-aikatyö aikana, osa-aikatyön sopimuksen voi joko keskeyttää tai pitää voimassa. Jos kuntoutusjakso on lyhyt (enintään 1 viikko) ja sopimus pidetään voimassa, kuntoutuksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos sopimus keskeytetään, keskeytyksen ajalta voi hakea kuntoutusrahaa.

Jos osa-aikatyö keskeytyy vuosiloman vuoksi siten, että se jatkuu sopimuksen mukaisesti vuosiloman jälkeen, sopimus voidaan pitää voimassa tai päättää keskeytyksen ajaksi. Jos sopimus keskeytetään vuosiloman ajaksi, työntekijä voi hakea sairauspäivärahaa.