Osasairauspäivärahan hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Osasairauspäivärahan hakeminen työnantajalle

Osa-aikatyö osasairauspäivärahalla on mahdollista, jos lääkäri on puoltanut osa-aikatyötä ja työnantaja ja työntekijä ovat keskenään sopineet määräaikaisesta osa-aikatyöstä.

Kela maksaa osasairauspäivärahaa joko työnantajalle tai työntekijälle. Osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle vain silloin, jos hän maksaa osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön mukaista täyttää palkkaa.

Osasairauspäiväraha pitää hakea 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen sitä haluaa saada.

Toimi näin:

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella.
     
  2. Ilmoita osa-aikatyösopimuksen tiedot. Ilmoita myös työnantajan osa-aikatyön ajalta maksama palkan määrä ja palkan lisät.
  3. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus A tai lääkärinlausunto B, jonka on kirjoittanut työterveyslääkäri tai muuten työolosuhteet hyvin tunteva lääkäri. 
  4. Lähetä hakemus. Työnantajan pitää aina lähettää kaikki liitteet suojatulla sähköpostilla tai postitse. Työntekijä voi lähettää liitteet OmaKelassa.
  5. Jos työkyvyttömyys jatkuu pitkään, päivärahalle pitää hakea jatkoa 2 kuukauden kuluessa edellisen maksun päättymisestä. Työntekijän täyttämää hakemuslomaketta SV8 (pdf) ei tarvita, jos osasairauspäiväraha haetaan aiemmin alkaneen sairauspäivärahan jatkoksi.

Voit vaihtoehtoisesti myös täyttää ja tulostaa lomakkeet Ilmoitus - Osasairauspäiväraha SV28 (pdf) ja Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Postita molemmat lomakkeet osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA. Muista sopia työntekijän kanssa, kuka lähettää lääkärintodistuksen tai lääkärinlausunnon Kelaan.

Isot työnantajat voivat myös lähettää hakemuksen eSara-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Osasairauspäivärahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös

Kela lähettää päätöksen osasairauspäivärahasta työntekijälle. Työnantajalle se lähetetään vain, jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön palkkaa. Työnantaja näkee silloin päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.5.2023