Osasairauspäivärahan hakeminen työnantajalle

Työnantaja voi hakea osasairauspäivärahaa siinä tapauksessa, että lääkäri on puoltanut osa-aikatyötä ja työntekijän kanssa on sovittu määräaikaisesta osa-aikatyöstä. Sen lisäksi työnantajan pitää maksaa osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön palkka.

Osasairauspäiväraha pitää hakea 2 kuukauden kuluessa omavastuuajan päättymisestä tai osa-aikatyön alkamisesta.

Toimi näin:

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella.
  2. Ilmoita osa-aikatyösopimuksen tiedot sekä työnantajan osa-aikatyön ajalta maksaman palkan määrä ja palkan lisät.
  3. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B.
  4. Lähetä hakemus. Työnantajan pitää aina lähettää kaikki liitteet postitse tai suojatulla sähköpostilla. Työntekijä pystyy lähettämään liitteet henkilöasiakkaan asiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta.

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeilla Osasairauspäiväraha SV28 (pdf)  ja Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).

Osasairauspäivärahaa ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Jos sairaus jatkuu

Jos työkyvyttömyys jatkuu pitkään, päivärahalle pitää hakea jatkoa 2 kuukauden kuluessa edellisen maksun päättymisestä.

Työntekijän täyttämää hakemuslomaketta SV8 (pdf) ei tarvita, jos osasairauspäiväraha haetaan aiemmin alkaneen sairauspäivärahan jatkoksi.

Päätös osasairauspäivärahasta

Kela lähettää päätöksen osasairauspäivärahasta työntekijälle.  Työnantajalle se lähetetään vain, jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön palkkaa. Työnantaja näkee silloin päätökset myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Sähköinen päätös

Työnantaja voi  luopua postitse lähettävistä päätöksistä antamalla suostumuksen sähköiseen päätökseen Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumus koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus-  ja takaisinperintäpäätöksiä. Suostumuksen antamisessa opastaa erillinen verkkoasiointiopas.

Maksaminen

Osasairauspäivärahan euromäärä on aina puolet sairauspäivärahan määrästä.

Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle vain, jos työnantaja maksaa työntekijän osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön mukaista täyttä palkkaa. Jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta muuta kuin täyttä palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työntekijälle.