Usein kysyttyä päiväraha-asioinnista | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä työnantajan päiväraha-asioinnista

Lähetä asiointipalvelussa ilmoitus "Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen" tai lomake Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf) ilman palkkatietoja ja ilmoita päivämäärä, mihin mennessä lähetät palkkatiedot. Voit myös soittaa sairastamisen tai lapsiperheiden palvelunumeroon ja ilmoittaa puhelimitse päivämäärän, mihin mennessä sen toimitat.

Voit ilmoittaa palkat palkanmaksujaksottain. Merkitse tällöin ilmoitukseen tieto "Palkanmaksu jatkuu pp.kk.vvvv lukien". Päivärahaa ei makseta ilmoitetusta päivämäärästä lukien ennen kuin Kelaan on toimitettu uusi palkkailmoitus.

Voi myös ilmoittaa palkat vasta, kun koko poissaoloajan palkka on tiedossa ja maksettu.

Päiväraha maksetaan työntekijälle itselleen, jos hänellä on vuosilomallaan oikeus saada sairaus-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa.

Työnantaja ilmoittaa Kelaan vain ne palkat, joista sillä on oikeus työ- tai virkaehtosopimuksen, työsopimuksen tai muun sopimuksen tai lain, asetuksen tai muun säädöksen tai määräyksen perusteella saada päiväraha Kelasta palkkaa vastaavalta osalta. Työnantaja voi halutessaan ilmoittaa vuosiloman ajan Lisätietoja-kohdassa, jos vuosiloma kohdistuu sairauspäivärahan, kuntoutusrahan tai vanhempainpäivärahan aikaan, mutta vuosiloma-ajan palkkatietoja Kela ei tarvitse.

Jos lomake on kokonaan virheellinen, esim. se on annettu väärän työnantajan tai väärän työntekijän tiedoilla lähetä välittömästi Lisäselvitys (Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen) saman työnantajan ja saman työntekijän tiedoilla, esim. "Tänään klo 13.45 lähetetty ilmoitus on virheellinen. Pyydän poistaman ilmoituksen tiedot, koska ilmoitus on annettu väärän henkilön tiedoilla."
Lähetä tämän jälkeen uusi lomake oikeilla tiedoilla normaalisti.

Jos virhe koskee ilmoitettua palkan määrää tai sen suoritusaikaa

Lähetä sama lomake uudelleen ja kirjoita selostus virheestä Lisätietoja-kenttään, esim. "Tämä on korjaus pv.kk.vvvv lähetettyyn ilmoitukseen, jossa palkka on ilmoitettu virheellisesti."

Virheellinen ja korjattu ilmoitus jäävät näkymään Aiemmin lähetetyt -osioon.

Päätös näytetään palvelussa kuluvan ja  edeltävän 2 kalenterivuoden ajalta.

Tutustu päivärahojen hakemisen Palkkailmoitus-sivun ohjeisiin osioissa Sairauspoissaolot, Perhevapaat tai Kuntoutus (kuntoutusraha). Jos teet ilmoituksen verkossa, tutustu myös verkkoasiointioppaisiin.

Jos et löydä vastausta näistä ohjeista, soita työnantajien palvelunumeroon tai kysy chatistä.

Soita Työnantajalinjalle. Puhelinpalvelu välittää tarvittaessa soittopyynnön päätöksen antaneelle käsittelijälle.

Jos aiemmin annetut palkanmaksutiedot ovat muuttuneet, esim. vuosiloman, työhön paluun tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi, anna mahdollisimman pian uusi palkkailmoitus joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Jos palkkatiedot eivät ole vielä annettavissa, lähetä "Lisäselvitys aiemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen" tai Y17-lomake ilman palkkatietoja ja selosta tilanne Lisäselvitys-kohdassa.

Emme suosittele sähköpostia, koska siihen liittyy tietoturvariskejä.

Soita Työnantajalinjalle ja kysy päätöksestä. Kela tutkii asian ja antaa tarvittaessa uuden päätöksen.

Voit myös tarkistaa Työnantajan asiointipalvelussa onko päätös katsottavissa siellä.

Kehota työntekijää lähettämään pyydetyt tiedot Kelaan esim. verkkoasiointipalvelussa. Kun pyydetty selvitys saadaan, Kela käsittelee asian uudelleen ja antaa uuden päätöksen.

Ilmoita muutos joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus - Tilinumero - Työnantaja Y122 (pdf) niiden työntekijöiden osalta, joilla päiväraha on maksussa. Jos päivärahaa ei ole maksussa, tilinumeromuutosta ei tarvitse ilmoittaa.

Jos etuus on maksussa, anna palkkailmoitus uudelleen ja kirjoita Lisätietoja-kenttään tieto siitä, että ilmoitus annettu uudelleen tilinumeromuutoksen vuoksi. Ilmoita myös, jääkö aikaisempi tilinumero käyttöön, esim. "Tilinumero muuttunut pp.kk.vvvv lukien. Tilinumero FI00000000000000000 ei ole enää työnantajan käytössä."

Työntekijän päivärahaa varten tarvitaan aina hänen oma hakemuksensa, ja päiväraha maksetaan työntekijän ilmoittamalle tilille. Jos päivärahaa ei aikaisemmin ole maksettu työntekijälle itselleen, Kela pyytää häneltä maksuosoitteen joko puhelimitse tai kirjeellä.

Työntekijä voi ilmoittaa tilinumeron verkkoasiointipalvelussa tai kirjallisesti lomakkeella Y121. Tilinumeron voi ilmoittaa myös puhelimitse siinä tapauksessa, että samalle tilille on jo aiemmin maksettu jokin Kelan etuus tai korvaus.

Jos työntekijä tekee oman hakemuksen, hakemuksen käsittely nopeutuu eikä lisäselvitysten pyytämiseen kulu aikaa.

Asiointipalvelussa ei Y17-lomaketta ole, vaan vastaavat ilmoitukset ja hakemukset on nimetty etuuksittain poissaolon syyn mukaan, ei siis lomakekoodilla. Etuuskohtaisia ilmoituksia on useita.

Aloita verkkoilmoituksen teko valitsemalla etuus, jota asia koskee. Sen jälkeen valitset ilmoituslajin. Paperilomakkeen termi "Työstäpoissaoloajan palkka" on asiointipalvelussa korvattu termeillä, kuten "Sairausajan palkka", "Kuntoutusajan palkka", "Äitiys- ja vanhempainvapaan palkka", "Isyys- ja vanhempainvapaan palkka".

Lue lisää verkkoasioinnin oppaista, joita ovat Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle (pdf) tai Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle (pdf).

Tietojen tuomista aikaisemmalta lomakkeelta ei ole toteutettu, koska palvelu on suunnattu työnantajille, jotka lähettävät tietoja Kelaan satunnaisesti. Isoille ja paljon tietoja lähettäville työnantajaorganisaatioille suosittelemme tulorekisterin kautta hakemista, jolloin tiedot siirretään palkkaohjelmasta suoraan eikä tietoja tarvitse siirtää manuaalisesti.

Työnantajan asiointipalvelussa voi palata edelliselle sivulle ja korjata annettuja tietoja. Pääset korjaamaan aiempien sivujen tietoja valitsemalla palvelusta sivun vasemmasta valikosta sen sivun, jonka tietoja haluat korjata. Esim. jos olet täyttänyt sairauspäivärahan hakemuksen ja huomaat Yhteenveto-sivulla, että olet ilmoittanut Työstäpoissaoloajan väärin, valitse vasemman reunan valikosta sivu "Sairausajan palkka" ja korjaa Työstäpoissaoloaika -kentän tiedot. Tämän jälkeen voit edetä Jatka-painikkeella takaisin Yhteenveto-sivulle tarkistamaan muut tiedot.

Päätöstiedot näytetään kuluvalta vuodelta ja kahdelta edeltävältä vuodelta.

Voit hakea päätökset työntekijäkohtaisesti seuraavasti:

  1. Valitse kirjautumissivulla työnantaja, jonka päätöksen haluat avata ja valitse OK
  2. Valitse vaihtoehto ”Lähetän hakemuksia tai ilmoituksia tai tarkistan työntekijäkohtaisia tietoja”
  3. Kirjoita Työntekijän henkilötunnus-kenttään se henkilötunnus, jota työnantajan päätös koskee ja valitse OK.
  4. Valitse Aloitus-sivun valikosta (sivun vasen reuna) ”Päätökset työnantajalle”.
  5. Valitse ”Päätökset työnantajalle” -sivun valikosta se etuus, jota hakemasi päätös koskee.
  6. Valitse ”Päätökset työnantajalle”: Etuus -sivulla näytettävistä päivämääristä se päivä, jolloin tarkistettava päätös on annettu. Valittu päätös avautuu sivulle ja voit avata sen tulostettavassa muodossa valitsemalla sivun alareunasta ”Tulostettava sivu”.

Voit käyttää Työnantajan asiointipalvelua, jos sinulla on rekisteritietojen perusteella oikeus edustaa Y-tunnuksen mukaista yritystä tai yhteisöä tai olet saanut palvelun käyttöön oikeuttavan valtuuden Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Kun suunnitellaan yrityskauppaa, yrityksen lopettamista, sulautumista tai jakautumista, tulee arvioida, tarvitaanko uusia valtuuksia, jotta Kela-asioita voi hoitaa muutoksenkin jälkeen. Lisäksi on hyvä tarkistaa, täytyykö valtuuksia lakkauttaa, ettei niitä jää tarpeettomasti voimaan.

Työnantajan asiointipalvelun käyttöön ei vaikuta, onko palvelussa näytettävissä tiedoissa sellaisten henkilöiden tietoja, joiden työsuhde on päättynyt.

Uusia valtuuksia annettaessa on hyvä huomata, että saamallaan valtuudella henkilö voi tarkastella Työnantajan asiointipalvelusta myös Y-tunnuksen historiatietoja eli esimerkiksi päätöksiä ja maksuja kuluvalta sekä kahdelta edelliseltä vuodelta. Valtuutta ei siis voi rajata siten, että aikaisemmat tiedot eivät näy.

Esimerkiksi yrityskaupan myötä voi syntyä tilanne, jossa uusi omistaja näkee asiointipalvelussa sellaisen henkilön etuustietoja, jonka työsuhde on päättynyt jo edellisen omistajan aikana.

Kun yritys lopettaa toimintansa, tarpeettomat valtuudet täytyy lakkauttaa. Kun yritys on poistettu rekistereistä ja valtuudet on lakkautettu, kukaan ei voi enää käyttää yrityksen nimissä Työnantajan asiointipalvelua tietojen tarkasteluun tai etuuksien hakemiseen. Jos valtuuksia ei erikseen lakkauteta, valtuudet saanut henkilö voi käyttää Työnantajan asiointipalvelua niin kauan kuin hänen valtuutensa ovat voimassa.

Esimerkki

Yrityksen koko osakekanta myydään uudelle omistajalle.

Aarne Virtasen omistaman Sähkö A oy:n kaikki osakkeet myydään Berit Niemiselle. Tämän jälkeen Virtanen perustaa uuden yrityksen. Berit Nieminen toimii Sähkö A oy:n toimitusjohtajana ja muuttaa yrityksen nimeksi Sähkö B oy. Y-tunnus säilyy ennallaan.

Toimitusjohtaja Berit Nieminen voi kirjautua Työnantajan asiointipalveluun ja nähdä Kelan edelliselle omistajalle antamat etuuspäätökset kuluvan ja kahden edellisen vuoden ajalta. Hän voi myös antaa valitsemilleen henkilöille tai tilitoimistolle Suomi.fi-valtuudet päätöstietojen katseluun. Myös nämä henkilöt voivat katsoa edellisen omistajan aikaisia päätöksiä.

Esimerkki

Yrityksen liiketoiminta myydään uudelle omistajalle.

Aino Suomisen omistama Leipomo A oy myy liiketoiminannan ja leipomokiinteistön Ben Nurmen omistamalle Leipomo B:lle. Leipomo jatkaa toimintaansa samassa paikassa.

Ben Nurmi toimii Leipomo B:n toimitusjohtajana ja voi käyttää Työnantajan asiointipalvelua. Asiointipalvelussa näkyvät vain Leipomo B:n nimissä lähetetyt hakemukset. Toimitusjohtaja Nurmi ei näe esimerkiksi päätöksiä, jotka Kela on antanut samasta työntekijästä tämän aikaisemmalle työnantajalle. 

Sivu päivitetty 31.5.2024