Usein kysyttyä tulorekisteristä | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä tulorekisteristä

Työnantaja hakee Kelan päivärahoja tulorekisterin kautta ilmoittamalla palkkatietoilmoituksella henkilöä koskevat poissaolotiedot ja hakemuksen käsittelyssä tarvittavat palvelussuhdetiedot (palvelussuhteen voimassaoloaika, palkkauksen muoto ja ammattikoodi) sekä antaa maksutiedon tyypiksi koodiarvon 1 (Kela, päivärahahakemus).

Työnantaja voi tarkistaa asian Työnantajan asiointipalvelusta.

Kela lähettää sähköpostiviestin, kun työnantajalle on annettu vähintään yksi päätös. Sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa Työnantajan asiointipalvelussa.

Kotitalous työnantajana 

Kyllä.

Hakemuksen tekeminen tulorekisterin kautta edellyttää, että työnantajalla on Kelassa yksi Y-tunnuskohtainen tilinumero sekä työnantajan suostumus vastaanottaa päätökset sähköisesti. Jos tilinumeroa ja suostumusta ei ole, Kela ei voi käsitellä tulorekisterin kautta tullutta hakemusta. 

Kyllä. Sinun pitää ilmoittaa tulorekisteriin maksamasi palkka, 727,75 e/kk ja palkasta peritty ennakonpidätys sekä ilmoittaa samalla ilmoituksella myös palkaksi katsottu Kelan maksama yksityisen hoidon tuki, 372,25 e/kk ”Sijaismaksajan maksama palkka” -tulolajilla, josta työnantajana maksat sosiaalivakuutusmaksut.

Kela ilmoittaa tulorekisteriin hoitajalle maksamansa yksityisen hoidon tuen, 372,25 e/kk ja siitä toimittamansa ennakonpidätyksen. Kela ei pidätä maksamastaan tuesta työntekijän osuutta työeläke- eikä työttömyysvakuusmaksusta.

Olet työnantajana velvollinen ottamaan perheeseen työsuhteessa olevalle hoitajalle työeläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä työttömyysvakuutuksen koko sovitun palkan eli 1 100 euron kuukausipalkan osalta. Ilmoita samalla palkkatietoilmoituksella palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta sekä työttömyysvakuutusmaksusta.

Tämän lisäksi sinun tulee antaa työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksusta.

Jos käytät palkanmaksuun Verohallinnon maksutonta Palkka.fi-palvelua, se lähettää ilmoituksen automaattisesti tulorekisteriin.

Kyllä. Sinun pitää ilmoittaa tulorekisteriin Kelan maksama ja palkaksi katsottu yksityisen hoidon tuki. Se on tulolajia ”Sijaismaksajan maksama palkka”, josta työnantajana maksat sosiaalivakuutusmaksut.

Koska isovanhempi on palkattu perheeseen työsuhteeseen, olet työnantajana velvollinen ottamaan hänelle työeläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä työttömyysvakuutuksen sovitun palkan osalta. Ilmoita samalla palkkatietoilmoituksella palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta sekä työttömyysvakuutusmaksusta.

Tämän lisäksi sinun pitää antaa työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksusta.

Myös Kela ilmoittaa tulorekisteriin hoitajalle maksamansa yksityisen hoidon tuen sekä perityn ennakonpidätyksen tulorekisteriin. Kela ei pidätä maksamastaan tuesta työntekijän osuutta työeläke- eikä työttömyysvakuusmaksusta.

Jos käytät palkanmaksuun Verohallinnon maksutonta Palkka.fi-palvelua, palvelu lähettää palkkailmoitukset automaattisesti tulorekisteriin.

 

Sivu päivitetty 3.5.2024