Työntekijät kansainvälisissä järjestöissä ja edustustoissa Suomessa | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Työntekijät kansainvälisissä järjestöissä ja edustustoissa Suomessa

Ulkomaan kansalaisilla, jotka työskentelevät Suomessa sijaitsevissa valtioiden välisissä kansainvälisissä järjestöissä tai ulkomaan edustustoissa, ei ole yleensä oikeutta Suomen sosiaaliturvaan tai Kelan etuuksiin, elleivät he ole kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan ennen työn aloittamista.

Työnantajan ei näissä tilanteissa tarvitse ilmoittaa Suomessa työskentelystä Kelaan tai Eläketurvakeskukseen.

Suomalaiset, jotka muuttavat ulkomailta töihin Suomessa sijaitsevaan kansainväliseen järjestöön tai ulkomaan edustustoon, voivat kuitenkin päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos kyseessä on vakinainen muutto Suomeen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.3.2023

Mitä mieltä olet sivusta?