Ulkomailta Suomeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ulkomailta Suomeen

Jos muutat Suomeen vakinaisesti, voit yleensä saada Kelan etuuksia muuttohetkestä lähtien.

Kela arvioi etuutta hakiessasi, asutko Suomessa vakinaisesti tai voitko saada oikeuden Kelan etuuksiin työskentelysi perusteella. Asumista koskevaan arvioon vaikuttaa esimerkiksi se, onko kyseessä paluumuutto, pidempiaikainen työskentely Suomessa tai läheinen perhesuhde Suomessa jo asuvan henkilön kanssa. Kela voi pitää asumista vakituisena myös silloin, jos olet oleskellut Suomessa aiemmin jo 1 vuoden ajan.

Sinulla pitää olla oleskelulupa, jos olet velvollinen sen hankkimaan. Luvan myöntää Maahanmuuttovirasto. Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa. Jos kuitenkin oleskelet Suomessa yli 3 kuukautta, sinun on rekisteröidyttävä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä 3 kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.

Voit hakea Kelan etuuksia ja Kela-korttia OmaKelassa. Jos et ole aiemmin hakenut etuuksia tai Kela-korttia ja olet muuttanut Suomeen, tee etuus- tai Kela-korttihakemuksen lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta. Saat hakemaasi etuutta koskevan kirjallisen päätöksen, joka lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos muuttosi Suomeen katsotaan vakinaiseksi, sinulle lähetetään Kela-kortti. Voit tarkistaa hakemuksesi tilanteen ja oikeutesi sosiaaliturvaan Kelan asiointipalvelusta.

Tietoa hakemusten käsittelyajoista Kelassa löydät sivulta Käsittelyajat ja tiedustelut.

Tilapäinen oleskelu Suomessa

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan etuuksiin. Sinun ei yleensä katsota muuttavan vakinaisesti Suomeen, jos olet Suomessa lyhytaikaisesti esimerkiksi opiskelijana, työnhakijana, au pairina tai työharjoittelijana. Myöskään turvapaikanhakijalle ei hakemuksen käsittelyn aikana makseta Kelan etuuksia.

Jos sinulla on oikeus jonkin toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan, sinulla ei samanaikaisesti ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan etkä voi yleensä saada etuuksia. 

Sinulla on yleensä oikeus toisen maan sosiaaliturvaan, jos

  • olet toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta Suomeen lähetetty työntekijä
  • olet rajantyöntekijä, joka asuu Suomessa tai muuttaa Suomeen, mutta työskentelee toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa
  • olet toisen valtion tai valtioiden välisen järjestön palveluksessa oleva työntekijä etkä ole Suomen kansalainen.

Ilmoittaudu myös Digi- ja väestötietovirastoon

Kaikkien Suomeen yli 1 vuodeksi muuttavien tulee ilmoittautua Digi- ja väestötietovirastoon. Digi-  ja väestötietovirasto päättää ilmoituksesi perusteella, voidaanko sinut rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään ja saatko kotikunnan. Rekisteröinnin yhteydessä sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus, jos et ole saanut sellaista aiemmin.

Digi-  ja väestötietoviraston tekemä ratkaisu kunnassa asumisesta ei ole Kelaa sitova, eikä se ole peruste Kelan etuuksien maksamiselle. Kela ratkaisee Suomeen muuton ja maassa asumisen vakinaisuuden erillisen lainsäädännön perusteella.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.7.2023