Ulkomailta Suomeen

Jos muutat Suomeen vakinaisesti, kuulut yleensä muuttohetkestä lähtien Suomen sosiaaliturvaan. Voit myös saada Kelan etuuksia.

Kelassa arvioidaan, asutko Suomessa vakinaisesti. Arvioon vaikuttaa esimerkiksi se, onko kyseessä paluumuutto tai läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. Myös työskentely Suomessa vaikuttaa arvioon. Jo 1 vuoden jo toteutunut oleskelu Suomessa voi myöhemmin olla osoitus Suomessa asumisen vakinaisuudesta.

Sinulla pitää olla oleskelulupa yleensä vähintään vuodeksi, jos olet velvollinen sen hankkimaan. Luvan myöntää Maahanmuuttovirasto. Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa. Jos kuitenkin oleskelet Suomessa yli 3 kuukautta, sinun on rekisteröidyttävä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä 3 kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.

Hae Suomen sosiaaliturvaan kuulumista Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 77. Saat kirjallisen päätöksen, joka lähetetään ilmoittamaasi osoitteeseen. Voit tarkistaa hakemuksesi tilanteen ja sosiaaliturvaan kuulumisen Kelan asiointipalvelusta.

Tilapäinen oleskelu Suomessa

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan etuuksiin. Esimerkiksi opiskelijan katsotaan muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu eikä hänellä ole Suomeen muita siteitä. Sinun ei myöskään yleensä katsota muuttavan vakinaisesti Suomeen, jos olet turvapaikanhakija, työnhakija, au pair tai työharjoittelija.

Jos kuulut jonkin EU-maan sosiaaliturvaan, et voi samanaikaisesti kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Et voi yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan myöskään silloin, jos saat etuuksia jostakin toisesta EU-maasta.

Kuulut yleensä toisen maan sosiaaliturvaan, jos:

  • olet toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen lähetetty työntekijä
  • olet rajatyöntekijä, joka muuttaa Suomeen tai joka asuu Suomessa. Työskentelet kuitenkin toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
  • olet vieraan valtion tai valtioiden välisen järjestön palveluksessa oleva työntekijä tai työntekijän perheenjäsen, etkä ole Suomen kansalainen.

Lue lisää