Vanhempainpäivärahat | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahat työnantajalle kun lapsen laskettu aika ennen 4.9.2022

Kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijänsä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahan työnantajalle. Vanhempainpäivärahalla tarkoitetaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa.

Jos työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa vanhempainvapaiden ajalta, se on yleensä määritelty alan työehtosopimuksissa. Asia kannattaa siis tarkistaa työehtosopimuksesta.

Vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa työntekijän vapaan ajalta, Kela voi silti tarvita työnantajalta lisätietoja, jotta työntekijän päivärahahakemus voidaan käsitellä.

Tällaisia lisätietoja voivat esimerkiksi olla

Työnantajalla ei ole oikeutta päivärahaan työntekijän vuosiloman tai työpäivien ajalta.

Milloin työnantaja voi saada vanhempainpäivärahaa?

Vanhempainpäivärahoja ovat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha.

  • Äitiysrahaa Kela maksaa, kun odottava äiti jää äitiysvapaalle. Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen lapsen arvioitua syntymää. Työntekijä ei voi enää 1.12.2022 jälkeen hakea äitiysrahaa, perhevapaauudistuksen myötä raskausraha on korvannut äitiysrahan.
  • Erityisäitiysraha on tarkoitettu työntekijälle, jonka työtehtäviin tai työoloihin liittyy kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka, joka vaarantaa raskaana olevan työntekijän tai syntymässä olevan lapsensa terveyden. Päivärahaa voi hakea heti raskauden toteamisenkin jälkeen, jos työnantaja ei pysty järjestämään raskauden ajalle muuta työtä. Työntekijä ei voi enää 1.12.2022 jälkeen hakea erityisäitiysrahaa, perhevapaauudistuksen myötä erityisraskausraha on korvannut erityisäitiysrahan.
  • Isyysrahaa Kela maksaa, kun isä jää vapaalle hoitamaan alle 2-vuotiasta biologista lastaan tai alle 18-vuotiaana adoptoitua lastaan, kun adoptiosta on alle 2 vuotta.
  • Vanhempainrahaa Kela voi maksaa äitiysrahakauden jälkeen joko biologiselle vanhemmalle tai adoptiovanhemmalle, joka hoitaa adoptoitua lastaan. Vanhempainrahan hakemisesta vanhemmat sopivat keskenään.
  • Osittainen vanhempainraha on tarkoitettu lapsen molemmille vanhemmille samalle ajalle, kun he osa-aikatyön avulla jakavat vanhempainvapaan ja vastuun lapsen hoidosta. Osa-aikatyön työajan ja palkan pitää olla 40–60 % kokoaikaisesta työajasta ja palkasta. Kela voi maksaa osittaista vanhempainrahaa, kun työntekijä on osa-aikatyössä tai on sopinut siitä työnantajansa kanssa vähintään 2 kuukaudeksi. Osittaista vanhempainrahaa ei makseta työnantajalle.

Vanhempainrahakauden jälkeen Kela voi maksaa työntekijälle

  • lastenhoidon tukia
  • erityishoitorahaa

Erityishoitoraha on tarkoitettu tilanteeseen, jossa vanhempi ei voi tehdä ansiotyötään alle 16-vuotiaan lapsen sairauden tai vamman takia.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?