Vanhempainpäivärahat | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahat

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

Vanhempainpäivärahan kiintiöt.

Kela maksaa vanhempainpäivärahoja perhemuodosta riippumatta. Joissain tapauksissa päivärahan maksamiseen voi vaikuttaa, jos perhemuotona on adoptioperhe, monikkoperhe, sateenkaariperhe, uusperhe tai yhden vanhemman perhe.

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua syntymäaikaa. Kun raskausvapaasi alkaa, saat Kelasta raskausrahaa. Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivän ajalta.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä sinulle voida järjestää muuta työtä, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Saat siltä ajalta erityisraskausrahaa.

Vanhempainvapaan voit aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Kela maksaa vanhempainrahaa 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken. Voit halutessasi luovuttaa osan vanhempainrahapäivistä toiselle pidettäväksi. Voit saada vanhempainpäivärahoja samaan aikaan toisen lapsen hoitoon osallistuvan henkilön kanssa enintään 18 arkipäivän ajan.

Voit myös olla töissä osa-aikaisesti ja hakea samalle ajalle vanhempainrahan osittaisena.

Lapsiperheiden tuet uuden lain mukaan. Lapsiperhe voi saada erilaisia Kelan maksamia tukia lapsen kasvaessa. Näitä etuuksia ovat raskausraha, vanhempainraha, kotihoidontuki ja joustava hoitoraha, yksityisen hoidon tuki ja osittainen hoitoraha. Lapsilisää maksetaan aina syntymästä 17 ikävuoteen asti.

Lue lisää hakuajasta

Suunnittele vanhempainvapaat yhdessä toisen vanhemman kanssa

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, heidän kannattaa suunnitella yhdessä, miten he jakavat vanhempainvapaat ja hoitavatko he lasta samanaikaisesti vai erikseen. Jos vanhemmat luovuttavat vanhempainrahapäiviä toiselle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, heidän on hyvä keskustella ja sopia päivien käyttämisestä ja Kelalle tehtävistä ilmoituksista hyvissä ajoin. Näin hakemuksen käsittely ei viivästy turhaan.

Perhevapaavertailun avulla voit arvioida, miten perhevapaiden jakaminen vaikuttaa perheen kokonaistuloihin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 25.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?