Vanhempainpäivärahat

Kela tukee lapsiperheitä äidin raskausajasta alkaen sekä erilaisten perhevapaiden aikana. Perhevapaat perustuvat työsopimuslakiin.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

  • äitiysraha ja erityisäitiysraha
  • isyysraha
  • vanhempainraha
  • osittainen vanhempainraha.

Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, milloin aloitat äitiysvapaan. Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Saat siltä ajalta erityisäitiysrahaa.

Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa 54 arkipäivää. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä, tai vanhemmat voivat olla vapaalla myös vuorotellen. Vanhempainvapaan ajalta ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää.

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.

Lue lisää