Vanhempainpäivärahan hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahan hakeminen työnantajalle

Kun työntekijä ilmoittaa päivärahahakemuksessaan, että hän saa vapaansa ajalta palkkaa, työnantaja voi hakea päivärahan palkalliselta ajalta. Muussa tapauksessa päiväraha maksetaan työntekijälle itselleen. Työnantaja ei ilmoita Kelaan työpäivien palkkoja.

Työnantaja saa työntekijältä tiedon siitä, että työntekijä jää isyys- ja vanhempainvapaalle . Isyys- ja vanhempainvapaasta ilmoittamisesta on säädetty tarkemmin työlainsäädännössä. Ilmoittamisajankohta vaihtelee muun muassa sen mukaan, kuinka pitkästä vapaasta on kyse.

Vanhempainpäivärahakauden laskurilla voit laskea, koska isyys- tai vanhempainrahakausi alkaa ja milloin se päättyy.

Hae päivärahaa verkossa

Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Kirjaudu

Toimi näin

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella. 
 2. Hae päivärahaa Ilmoittamalla isyys- tai vanhempainrahakaudelta se aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa sekä palkan määrä ja palkanlisät. Palkkailmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus.

  Jos koko palkallisen ajan palkkatiedot eivät ole saatavissa ennakkoon, kerro hakemuksen lisätiedoissa, että maksu jatkuu edelleen jo ilmoitetun jakson jälkeen. Ilmoita palkkatiedot palkanmaksukausien jälkeen.

  Kerro myös hakemuksen lisätiedoissa, jos ilmoitat palkkatietoja jaksoissa sen takia, että työntekijä on työssä tai vuosilomalla tiettyinä päivinä. Työpäiviltä palkkaa ei ilmoiteta Kelaan.

  Kela käyttää vain tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja vuositulon laskemisessa. Työnantaja voi ilmoittaa hakemuksensa lisätiedoissa, jos vuositulo halutaan laskettavan erityistilanteen perusteella.
 3. Lähetä hakemus. Lähetä liitteet postitse tai suojatulla sähköpostilla. Työntekijä voi lähettää liitteet OmaKelassa Viestit-toiminnon kautta.

Toinen vaihtoehto on, että teet hakemuksen lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA

Päivärahaa voi hakea myös tulorekisterin kautta. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen. Lisäksi isot työnantajat voivat tehdä hakemuksen Ilmoitin.fi-palvelussa.

Hakuajat

Työnantajan pitää ilmoittaa vanhempainpäivärahakauden palkkatiedot Kelaan viimeistään, kun palkka on maksettu.

Työntekijä hakee

 • vanhempainrahaa viimeistään 1 kuukausi ennen vanhempainrahakauden alkua
 • isyysrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiosta on kulunut 2 vuotta.

Päätös

Sekä työntekijä että työnantaja saavat päivärahapäätöksen Kelasta, jos työnantaja maksaa vapaan ajalta palkkaa. Päätöksestä selviää päivärahakauden pituus, päivärahan määrä ja maksupäivät. Päätös on luettavissa myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Jos työnantaja ilmoittaa palkanmaksutiedot jaksoittain, myös päätökset annetaan jaksoittain.

Työnantaja, joka maksaa vain palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen, ei saa päivärahapäätöstä, mutta voi erotuksen määrän maksamista varten pyytää tietoja työntekijältään.

Työnantaja voi valittaa saamastaan päätöksestä sosiaaliturvaasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin.

Maksaminen

Vanhempainpäiväraha maksetaan arkipäiviltä eli maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Päiväraha maksetaan tilille, jonka työnantaja on ilmoittanut Kelaan. Tilinumeron voi ilmoittaa tai vaihtaa Työnantajan asiointipalvelussa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2023