Vanhempainpäivärahan hakeminen työnantajalle

Kun työntekijä ilmoittaa päivärahahakemuksessaan, että hän saa vapaansa ajalta palkkaa, työnantaja voi hakea päivärahan palkalliselta ajalta. Muussa tapauksessa päiväraha maksetaan työntekijälle itselleen. Työnantaja ei ilmoita Kelaan työpäivien palkkoja.

Työnantaja saa työntekijältä tiedon siitä, että työntekijä jää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalle . Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta ilmoittamisesta on säädetty tarkemmin työlainsäädännössä. Ilmoittamisajankohta vaihtelee muun muassa sen mukaan, kuinka pitkästä vapaasta on kyse.

Hae päivärahaa verkossa

Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Kirjaudu

Toimi näin

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella. Voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).
 2. Hae päivärahaa Ilmoittamalla äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudelta se aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa sekä palkan määrä ja palkanlisät. Palkkailmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus.
 • Jos koko palkallisen ajan palkkatiedot eivät ole saatavissa ennakkoon, kerro hakemuksen lisätiedoissa, että maksu jatkuu edelleen jo ilmoitetun jakson jälkeen. Ilmoita palkkatiedot palkanmaksukausien jälkeen.
 • Kerro myös hakemuksen lisätiedoissa, jos ilmoitat palkkatietoja jaksoissa sen takia, että työntekijä on työssä tai vuosilomalla tiettyinä päivinä. Työpäiviltä palkkaa ei ilmoiteta Kelaan.
 • Kela käyttää vain tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja vuositulon laskemisessa. Työnantaja voi ilmoittaa hakemuksensa lisätiedoissa, jos vuositulo halutaan laskettavan erityistilanteen perusteella.
  • Jos päivärahakausi alkaisi vuoden 2019 aikana ja päivärahaa haetaan 6 kuukauden tulojen mukaan, Kela tutkii 6 kuukauden tulotiedot tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät, Kela kysyy lisätietoja työantajalta.
 1. Lähetä hakemus. Työnantajan pitää lähettää kaikki liitteet ja mahdolliset paperihakemukset  postitse tai suojatulla sähköpostilla. Työntekijä pystyy lähettämään liitteet henkilöasiakkaan asiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta.

Hakeminen tulorekisterin kautta

Työnantaja voi hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Hakuajat

Työnantajan pitää ilmoittaa vanhempainpäivärahakauden palkkatiedot Kelaan viimeistään, kun palkka on maksettu.

Työntekijä hakee

 • äitiysrahaa viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa
 • erityisäitiysrahaa 4 kuukauden kuluessa, siitä kun on jäänyt pois työstä
 • vanhempainrahaa viimeistään 1 kuukausi ennen vanhempainrahakauden alkua
 • isyysrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiosta on kulunut 2 vuotta.

Päätös

Sekä työntekijä että työnantaja saavat päivärahapäätöksen Kelasta, jos työnantaja maksaa vapaan ajalta palkkaa. Päätöksestä selviää päivärahakauden pituus, päivärahan määrä ja maksupäivät. Päätös on luettavissa myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Jos työnantaja ilmoittaa palkanmaksutiedot jaksoittain, myös päätökset annetaan jaksoittain.

Työnantaja, joka maksaa vain palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen, ei saa päivärahapäätöstä, mutta voi erotuksen määrän maksamista varten pyytää tietoja työntekijältään.

Työnantaja voi valittaa saamastaan päätöksestä sosiaaliturvaasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Sähköinen päätös

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin. Sähköisiin päätöksiin siirtyminen edellyttää suostumuksen antamista. Tämä koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus- ja takaisinperintäpäätöksiä. Suostumuksen antamisessa opastaa erillinen verkkoasiointiopas.

Maksaminen

Vanhempainpäiväraha maksetaan arkipäiviltä eli maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Päiväraha maksetaan tilille, jonka työnantaja on ilmoittanut Kelaan. Tilinumeron voi ilmoittaa tai vaihtaa Työnantajan asiointipalvelussa.

Lue lisää