Vanhempainpäivärahan määrä | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahan määrä

Kela laskee päivärahan määrän työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Sama koskee myös sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa.

Jos päivärahan määrä on suurempi kuin työnantajan maksama palkka, Kela maksaa suoraan työntekijälle sen osan päivärahasta, joka on hänen palkkaansa suurempi (eli päivärahan ja palkan erotuksen).

Jos työnantaja vanhempainvapaan aikana maksaa lomakorvausta tai lomarahaa työntekijän pitämättömästä lomasta, näitä tietoja ei ilmoiteta Kelaan, koska ne eivät ole vanhampainvapaan palkkaa, vaan korvausta aiemmin kertyneestä lomasta, eivätkä siis vaikuta päivärahan määrään.

Työntekijän päivärahakauteen osuvilta työssäolopäiviltä ei ilmoiteta palkkatietoja Kelaan. Työpäiviltä päiväraha maksetaan työntekijälle vähimmäismääräisenä.

Useita työnantajia tai yrittäjyys

Työntekijä voi saada palkkaa usealta työnantajalta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaansa aikana. Silloin päiväraha jaetaan työnantajien kesken siinä suhteessa, kuinka ne ovat maksaneet palkkaa.

Jos toinen työnantaja ilmoittaa maksetut palkat vasta sen jälkeen, kun päiväraha on myönnetty ja ehkä myös maksettu ensimmäiselle työnantajalle, Kelan pitää oikaista päivärahasta annettu päätös ja periä takaisin liikaa maksettu päiväraha.

Työntekijä voi samanaikaisesti työskennellä työ- tai virkasuhteessa ja lisäksi toimia yrittäjänä. Jos hänellä on yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutus, vanhempainpäiväraha maksetaan osin työntekijälle itselleen ja osin työnantajalle, joka maksaa hänelle palkkaa. Jos vanhempainvapaan palkkaa maksaa yrittäjän oma yritys, Kela maksaa päivärahan kyseiselle yritykselle vain, jos yrittäjä on työsuhteessa yritykseen eli TYEL-vakuutettu.

Vanhempainpäivärahan jako tehdään voimassa olevan YEL- tai MYEL-työtulon ja palkkatulon suhteen mukaan.

Esimerkki

Lapsen laskettu aika oli 1.7., joten äitiysrahakausi alkoi viimeistään 26.5.

Työnantaja maksoi äitiysvapaa-ajan palkkaa 26.5.–18.8. Työnantajan hakee päivärahaa itselleen ilmoittamalla verkkoasiointipalvelussa palkallisen ajan ja palkan määrän. Tässä esimerkkitapauksessa palkan määrä on 6 000 euroa.

Vanhempainpäiväraha myönnetään verotuksessa todettujen työtulojen mukaan.

Äitiysraha                        26.5.–30.7.           56 pv       82,50  e/pv 
Äitiysraha                        31.7.–26.9.           49 pv       64,17  e/pv
Vanhempainraha            27.9.–3.4.           158 pv       64,17  e/pv  

Päivärahaa maksetaan työnantajalle 18.8. asti eli yhteensä 5 646,72 euroa.

Työnantaja voi myöhemmin hakea vuosilomakustannuskorvausta äitiys- ja vanhempainvapaan lakisääteiseltä vuosiloman ajalta kertyvän vuosiloma-ajanpalkan perusteella. Perhevapaakorvausta voi hakea, kun palkkaa on maksettu 1 kuukaudelta.

Työskentely toiselle työnantajalle palkallisella vapaalla

Jos työntekijä työskentelee palkallisen äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toiselle työnantajalle, se vaikuttaa äitiys- ja vanhempainvapaan palkkaa maksavalle työnantajalle maksettavan päivärahan määrään. Työskentelyn ajalta päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä.

Jos työntekijä saa äitiys- ja vanhempainvapaan palkkaa esimerkiksi kahdelta eri työnantajalta, mutta työskentelee vapaan aikana toiselle heistä, päiväraha maksetaan työpäiviltä vähimmäismääräisenä sille työnantajalle, jolle työntekijä ei tee töitä, mutta joka kuitenkin maksaa äitiys- ja vanhempainvapaan palkkaa. Toisen työnantajan palkanmaksu perustuu työskentelyyn, joten tällä työnantajalla ei ole oikeutta päivärahaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?