Vill du bli serviceproducent? | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Vill du bli serviceproducent?

Du kan bli serviceproducent inom FPA:s rehabiliteringstjänster genom ett anbudsförfarande eller ett registreringsförfarande. Du kan ansöka om att bli serviceproducent inom rehabiliterande psykoterapi eller prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering förutsatt att du uppfyller behörighetskraven.  

Anbudsförfarande

FPA upphandlar största delen av rehabiliteringstjänsterna genom anbudsförfaranden, som serviceproducenterna har möjlighet att delta i.  Anbudsförfrågningarna publiceras på HILMA (hilma.fi).

Ytterligare information om upphandlingen av rehabiliteringstjänster (Om Fpa)

Registreringsförfarande

Du kan registrera dig som serviceproducent för Min egen väg-rehabilitering, rehabiliteringskurser för personer med hjärtsjukdomar, familjerehabilitering (LAKU) och individuell rehabilitering enligt prövning.

Rehabiliterande psykoterapi

Du kan ansöka om att bli serviceproducent inom FPA:s rehabiliterande psykoterapi, om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har godkänt din psykoterapeututbildning. 

Neuropsykologisk rehabilitering

Du kan bli serviceproducent inom FPA:s prövningsbaserade neuropsykologiska rehabilitering efter att specialiseringsnämnden för klinisk neuropsykologi har godkänt din behörighet som neuropsykolog.

Läs mer

Senast ändrad 1.3.2024