Utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering

Man kan delta i utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering inom något av de projekt som leds av FPA eller genom att söka finansiering för egen forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Ansökan om finansiering för utvecklingsverksamhet är nu öppen. Du hittar ansökningsguiden och handlingarna på sidan Så här ansöker du om finansiering.

Utvecklingsverksamheten är huvudsakligen inriktad på den rehabilitering som ordnas av FPA. Utvecklingsverksamheten kan också omfatta sådana områden inom rehabilitering som är viktiga ur ett samhällsperspektiv och som befinner sig i gränslandet mellan rehabilitering ordnad av FPA, hälso- och sjukvården och tredje sektorn.

FPA:s medel för rehabilitering enligt prövning kan användas för förebyggande av sjukdomar samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar samt sjukförsäkring. Detta grundar sig på lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner på lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (finlex.fi).

I fyraårsplanen för rehabilitering (pdf, på finska) enligt prövning fastställs hur medlen ska fördelas och vilka områden som ska prioriteras inom utvecklingsverksamheten. Riksdagen bestämmer årligen hur mycket pengar som står till förfogande för forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering.

Läs mer

Senast ändrad 16.4.2024