Vammaisten tulkkauspalvelun opiskelutulkkaus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opiskelutulkkaus

Tulkkausta peruskoulun jälkeiseen opiskeluun

Opiskelutulkkauksella tarkoitetaan tulkkausta, jota tarvitset perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa. Voit hakea oikeutta opiskelutulkkaukseen, jos sinulle on myönnetty oikeus tulkkauspalveluun.

Opiskelutulkkausta myönnetään seuraaviin opintoihin:

 • opinnot, jotka johtavat tutkintoon tai ammattiin (opiskelu lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa)
 • opinnot, jotka edistävät ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä
 • opinnot, jotka tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä
 • tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus) lukioon tai ammattioppilaitokseen.

Voit käyttää opiskelutulkkausta niin paljon kuin tarvitset. Opiskelutulkkaus ei vähennä sinulle myönnettyjä muita tulkkaustunteja.

Opiskelutulkkausta ei voi saada

 • kansalaisopiston ja työväenopiston kursseille
 • autokoulukursseille
 • oppisopimuskoulukseen.

Opiskelutulkkausta voi saada

 • luokkahuone- tai työsaliopetukseen
 • työharjoitteluun kotimaassa ja ulkomailla
 • opettajakoulutuksessa olevien opetusharjoitteluun
 • opettajan kanssa käytäviin arviointi- ja palautekeskusteluihin
 • opintojen ohjaukseen ja neuvontaan
 • opinnäytteen ohjaukseen
 • ryhmätöihin (oppilaitoksen tiloissa normaalien työaikojen puitteissa) sekä toisten opiskelijoiden kanssa työnjaosta ja aikataulusta sopimiseen
 • opiskelun edellyttämiin verkkokursseihin ja -luentoihin, jotka sisältävät tulkattavia puhuttuja osioita
 • tentteihin, kokeisiin ja näyttötutkintoihin
 • käynteihin opiskelijaterveydenhuollossa opiskelupäivän aikana
 • opinnäytetyön aineiston keräämiseen (esim. haastattelut)
 • puhevammaisen opiskelijan kuvakansion tai kuvakommunikaatiosovelluksen pienimuotoiseen täydentämiseen niiltä osin kuin opiskelu vaatii
 • kuulonäkövammaisen opiskelijan koulumatkan opastukseen
 • kouluaikana tapahtuviin retkiin, opintomatkoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä muihin vastaaviin opiskeluun liittyviin tilaisuuksiin
 • tauoilla ja välitunnilla tapahtuvaan puhelintulkkaukseen, joka voi sisältää muidenkin kuin opiskeluun liittyvien asioiden hoitamista.

Lue lisää

Sivu päivitetty 11.5.2023