Vanhempainpäivärahojen erityistilanteet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityistilanne 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla – laskettu aika ennen 4.9.2022

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Et voi enää hakea äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa ja vanhempainrahaa. Isyysrahaa voit vielä hakea.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Tietyissä tilanteissa päiväraha voi määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Tällöin edellytetään, että 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla tilanteesi on ollut jokin seuraavista:

  • Olet valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon.
    • Esimerkiksi ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
  • Olet ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
  • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon vuoksi.
  • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä adoptiolapsen kotihoidon vuoksi.
  • Olet ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai sairaalahoito).
  • Olet muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla asuessasi ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulosi kerrottuna 4:llä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo. Tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden ajalta tulot huomioidaan samoin, kuin koko tarkastelujakson ajalta. Lue lisää: Vuositulo.

Esimerkki

Elinan oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa 15.2.2022. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2021.  Elina on ollut alkuvuoden hoitovapaalla ja mennyt töihin 1.8.2021 lapsen täytettyä 3 vuotta. Elina hakee päivärahaa 3 kuukauden tulojen perusteella.

Elinalle on maksettu palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ajalla 1.8.–31.12.2021. Tällöin vuositulo 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson ajalta on 12 500 e.

Tarkastelujakson viimeisen 3 kalenterikuukauden perusteella laskettu vuositulo on 2 500 e x 3 kk x 4 = 30 000 e. 

Päivärahan määrä voi perustua poikkeuksellisesti 3 kalenterikuukauden perusteella lasketun vuositulo määrään, koska tämä vuositulo on yli 20 % suurempi kuin 12 kalenterikuukaudelta laskettu vuositulo ja Elina on ollut poissa työstä hoitamassa alle 3-vuotiasta lastaan.

Hakeminen

Sinun tulee hakea päivärahan määräytymistä tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella. Kela ei tutki oma-aloitteisesti, täyttyykö tarkastelujaksolla jokin edellä mainituista erityistilanteista ja ovatko tulosi nousseet edellytetyllä tavalla.

Sivu päivitetty 3.11.2023