Erityistilanne 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla

Tietyissä tilanteissa päiväraha voi määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella.  Tällöin edellytetään, että 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla tilanteesi on ollut jokin seuraavista:

  • Olet valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon.
    • Esimerkiksi ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
  • Olet ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
  • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon vuoksi.
  • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä adoptiolapsen kotihoidon vuoksi.
  • Olet ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai sairaalahoito).
  • Olet muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla asuessasi ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulosi kerrottuna 4:llä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo. Tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden ajalta tulot huomioidaan samoin, kuin koko tarkastelujakson ajalta. Lue lisää: Vuositulo.

Esimerkki

Elinan oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa 15.2.2021. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2020.  Elina on ollut alkuvuoden hoitovapaalla ja mennyt töihin 1.8.2020 lapsen täytettyä 3 vuotta. Elina hakee päivärahaa 3 kuukauden tulojen perusteella.

Elinalle on maksettu palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ajalla 1.8.–31.12.2020. Tällöin vuositulo 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson ajalta on 12 500 e.

Tarkastelujakson viimeisen 3 kalenterikuukauden perusteella laskettu vuositulo on 2 500 e x 3 kk x 4 = 30 000 e. 

Päivärahan määrä voi perustua poikkeuksellisesti 3 kalenterikuukauden perusteella lasketun vuositulo määrään, koska tämä vuositulo on yli 20 % suurempi kuin 12 kalenterikuukaudelta laskettu vuositulo ja Elina on ollut poissa työstä hoitamassa alle 3-vuotiasta lastaan.

Hakeminen

Sinun tulee hakea päivärahan määräytymistä tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella. Kela ei tutki oma-aloitteisesti, täyttyykö tarkastelujaksolla jokin edellä mainituista erityistilanteista ja ovatko tulosi nousseet edellytetyllä tavalla.