Vuositulo | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vuositulo – laskettu aika ennen 4.9.2022

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

 • lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022
 • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Et voi enää hakea äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa ja vanhempainrahaa. Isyysrahaa voit vielä hakea.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida vanhempainpäivärahasi määrän laskurilla. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Vuosituloon huomioidaan tarkastelujakson ajalta

 • palkkatulot
 • vakuutuspalkka
 • YEL- ja MYEL-työtulo
 • tietyt etuudet
 • tietyt ansionmenetyskorvaukset

Tietyissä erityistilanteissa päiväraha voi määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Lue lisää Erityistilanteet.

Palkkatulot

Vuosituloon huomioidaan työ- tai virkasuhteesta saadut palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä vuositulossa huomioitavat palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Voit tarkistaa työnantajasi ilmoittamat tiedot www.vero.fi/tulorekisteri -sivustolla. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huomaa, että tulorekisteriin ilmoitetaan myös sellaisia työnantajan maksamia tuloja, joita ei huomioida vuosituloon. 

Jos tulorekisterissä olevissa palkkatulotiedoissasi on mielestäsi puutteita tai virheitä, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Et voi itse muuttaa tulorekisterin tietoja.

Esimerkki

Maijan oikeus äitiysrahaan alkaa 14.4.2022. Tarkastelujakso on 1.3.2021–28.2.2022. Tältä ajalta Maija on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Äitiysrahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

Äitiysrahan määrä on n. 84 e/arkipäivä 56 ensimmäistä päivää.

*) Vuosituloon huomioitavasta palkkatulosta tehdään vakuutusmaksuvähennys, joka vuonna 2022 on suuruudeltaan 9,83 %.

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan.

YEL- tai MYEL-työtulo

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo siltä ajalta, kun se on ollut voimassa.

Vuosituloon ei huomioida muita tuloja yrittäjätoiminnasta, esim. palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-vakuutus ei ole ollut tarkastelujaksolla voimassa, yrittäjätoiminnasta ei huomioida vuosituloon tuloa lainkaan. 

Esimerkki

Liisan oikeus äitiysrahaan alkaa 15.2.2022. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2021. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo.

Äitiysrahan määrä on n. 47 e/arkipäivä.*

Äitiysrahan määrä on n. 60 e/arkipäivä* 56 ensimmäistä päivää.

*) Arvio.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli olet tarkastelujaksolla toiminut yrittäjänä ja ollut samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, vuosituloon otetaan huomioon YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulon lisäksi myös työ- tai virkasuhteesta maksettu palkkatulo.

Vanhempainpäivärahat apurahansaajalle

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, vuositulosi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole apurahastasi MYEL-vakuuttamisvelvollinen, apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon.

Takautuvasti tarkastelujaksolle myönnetyt etuudet 

Jos sinulle päätöksen antamisen jälkeen myönnetään takautuvasti tarkastelujaksolle etuus, joka huomioidaan vuositulossa, ota yhteyttä Kelaan ja kerro tästä. Näin voimme laskea päivärahasi määrän uudelleen ja huomioida etuuden vuositulossa. 

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo

Vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon perusteella.  Osaksi vuosituloa voidaan huomioida myös tiettyjen tarkastelujaksolla saamiesi etuuksien perusteella laskettu etuusperusteinen tulo. Tämä ns. etuusperusteinen tulo on laskennallinen tulo, joka lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla saamiesi tiettyjen etuuksien keskimääräisestä päiväkohtaisesta määrästä. Etuudet huomioidaan bruttomääräisinä erilaiset vähennykset ja ensisijaiset etuudet huomioiden. 

Esimerkki

Sirpa on saanut vuositulon tarkastelujaksolla työttömyysetuutta, josta on vähennetty kotihoidontuki. Sirpan vuosituloa laskettaessa työttömyysetuus huomioidaan kotihoidontuella vähennetyn suuruisena. Kotihoidontuki ei sitä vastoin ole etuus, joka huomioidaan vuositulon laskennassa. 

Määriteltäessä etuusperusteista vuosituloa

 • lasketaan etuuksien keskimääräinen päiväkohtainen määrä, josta
 • määritellään laskennallinen etuusperusteinen vuositulo, joka edelleen
 • suhteutetaan vuositulon osaksi huomioon otettujen etuuksien myöntöajan mukaan.

Etuusperusteisessa tulossa huomioidaan vain seuraavat etuudet, joiden myöntöaika kohdistuu 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolle:

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon. Vuosituloon huomioidaan silloin samalta ajalta saamasi palkka.

Esimerkki

Pekan oikeus isyysrahaan alkaa 15.2.2022. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2021.  Pekka on saanut tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa 60,00 e/päivä 5 päivänä viikossa.

Tarkastelujaksolle myönnetyn keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan perusteella laskettu vuositulo oikeuttaa n. 52 euron suuruiseen isyysrahaan. Isyysrahaa maksetaan 6 päivältä viikossa.

Ansionmenetyskorvaukset vuositulossa

Vuosituloon huomioidaan tarkastelujakson ajalle myönnetty korvaus ansionmenetyksestä, kun sen perusteena on

 • työtapaturma
 • ammattitauti
 • liikennevahinko
 • potilasvahinko
 • sotilastapaturma
 • tartuntatautilain mukainen tartuntatauti (tartuntatautipäiväraha).

Korvaukset ansionmenetyksestä huomioidaan sen suuruisina kuin ne on myönnetty.

Tarkastelujakson ajalle myönnettyä osittaista ansionmenetyskorvausta ei  kuitenkaan huomioida vuosituloon, jos sen maksaminen edelleen jatkuu samanaikaisesti myönnettävän Kelan etuuden kanssa. Työnantajalle maksettua ansionmenetyskorvausta ei myöskään lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 3.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?