Vanhempainpäivärahojen määrä

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Voit arvioida vanhempainpäivärahan määrän laskurilla.

Vanhempainpäivärahakauden pituuden laskurilla näet, kauanko etuutta maksetaan ja koska vapaasi alkavat.

Päivärahasi määrä perustuu vuosituloon.  Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

 

Vuositulo

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Päätös vanhempainrahasta voidaan antaa sen jälkeen, kun vuositulon tarkastelujakso on kulunut.

Esimerkki

Maija hakee äitiysrahaa 28.2.2020 ajalle 5.5.2020 – 24.5.2020. Vuositulon tarkastelujakso on 1.4.2019 - 31.3.2020. Päätös voidaan antaa aikaisintaan huhtikuun alussa.

 

Vuosituloon huomioidaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Vanhempainpäivärahoja maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Saat vähimmäispäivärahaa, jos sinulla ei ole ollut työtuloja.

  • Vähimmäispäiväraha on 29,05 euroa arkipäivältä.
Esimerkkejä vuositulojen perusteella laskettavien vanhempainpäivärahojen määristä 2021
Vuositulot euroa / vuosi (bruttotulot, joista on tehty vähennykset) Vanhempainpäiväraha euroa / arkipäivä (ennen ennakonpidätystä)
0–12 452 29,05
15 000 35,00
17 500 40,83
20 000 46,67
30 000 70,00
40 000 92,48
50 000 105,81
60 000 119,14
 

Korotus äitiysrahaan

Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista. Tutustu vanhempainpäivärahojen laskukaavoihin.

Samasta lapsesta maksettavat päivärahat eri vanhempainvapaajaksoilla

Saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat lasketaan myös samojen tulojen mukaan siirtyessäsi päivärahalta toiselle, esim. äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahakaudelle. Esimerkiksi kun isä pitää isyysrahaa useammassa jaksossa, jälkimmäisten isyysvapaajaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysraha, vaikka isän tulot olisivat sen jälkeen laskeneet tai nousseet.

Seuraava lapsi ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Jos saat seuraavan lapsen, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman tulon mukaan kuin edellisestä lapsesta. Ehtona on, että seuraavan lapsesi laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen lapsesi täyttää 3 vuotta. Jos edellinen päiväraha on laskettu etuuden eikä työtulon perusteella, laskutapaa ei voida käyttää.

Samoin adoptiovanhemmat voivat saada päivärahan edellisen mukaan, jos adoptiolapsi otetaan hoitoon, ennen kuin edellisen adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun perheeseen syntyy uusi lapsi, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta. Esim. jos perheeseen syntyy esikoinen v. 2021, seuraava lapsi v. 2024 ja seuraava lapsi v. 2027, päiväraha voidaan laskea kaikista lapsista ensimmäisen lapsen päivärahan mukaan.

Kun edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta vuosituloa käytetään myös uuden vanhempainpäivärahan perusteena, vuositulo tarkistetaan päivärahaoikeuden alkamisvuoden ja edellisen vuoden palkkakertoimien suhteessa. Vaikka vuositulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua.

Sinun ei tarvitse vanhempainpäivärahaa hakiessasi ilmoittaa, että haluat sen edellisten tulojen perusteella. Tieto näkyy automaattisesti Kelassa, kun hakemustasi käsitellään.

Maksaminen

Äitiysraha ja erityisäitiysrahaa maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Äitiysrahan ensimmäinen maksuerä on kuitenkin 30 arkipäivää.

Vanhempainraha maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Vanhempainrahan viimeinen erä maksetaan kauden päätyttyä.

Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdeltä tai useammalta isyysvapaajaksolta kerrallaan, tai 25 arkipäivän erissä yksittäisen isyysvapaajakson ollessa tätä pidempi.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan vanhempainpäivärahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Voit tarkistaa oman päivärahasi seuraavan maksupäivän Kelan asiointipalvelusta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. 

 

Lue lisää