Vanhempainpäivärahojen määrä

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Voit arvioida vanhempainpäivärahan määrän laskurilla.

Vanhempainpäivärahakauden pituuden laskurilla näet, kauanko etuutta maksetaan ja koska vapaasi alkavat.

Päivärahasi määrä perustuu vuosituloon.  Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

 

Vuositulo

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta vuositulossa huomioon.

Päätös vanhempainrahasta voidaan antaa sen jälkeen, kun vuositulon tarkastelujakso on kulunut.

Esimerkki

Maija hakee äitiysrahaa 28.2.2022 ajalle 5.5.2022 – 24.5.2022. Vuositulon tarkastelujakso on 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätös voidaan antaa aikaisintaan huhtikuun alussa.

 

Vuosituloon huomioidaan tarkastelujakson ajalta

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi näin ollen muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tarkastelujakson aikaisesta tulosta. Kela saa yleensä vuosituloon tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä, eläke- ja vakuutuslaitoksista sekä työttömyyskassoista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Tarpeen mukaan Kela voi pyytää tuloihin liittyviä tarkennuksia asiakkaalta itseltään tai tulon maksajalta. 

Vanhempainpäivärahoja maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Saat vähimmäispäivärahaa, jos sinulla ei ole ollut lainkaan tuloja tai vuositulosi jää alle vähimmäismäärään oikeuttavan tulorajan. 

Vuonna 2022 vähimmäispäiväraha on

  • 29,67 euroa arkipäivältä ajalla 1.1.–31.7.2022
  • 30,71 euroa arkipäivältä ajalla 1.8.–31.12.2022.

Esimerkin luvut ovat voimassa 1.8.2022 alkaen.

Esimerkkejä vuositulojen perusteella laskettavien vanhempainpäivärahojen määristä 2022

Vuositulot euroa / vuosi (bruttotulot, joista on tehty vähennykset) Vanhempainpäiväraha euroa / arkipäivä (ennen ennakonpidätystä)
0–12 717 30,71
15 000 35,00
17 500 40,83
20 000 46,67
30 000 70,00
40 000 93,33
50 000 106,77
60 000 120,11
 

Korotus äitiysrahaan

Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista. Tutustu vanhempainpäivärahojen laskukaavoihin.

Samasta lapsesta maksettavat päivärahat eri vanhempainvapaajaksoilla

Saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat lasketaan myös samojen tulojen mukaan siirtyessäsi päivärahalta toiselle, esim. äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahakaudelle. Esimerkiksi kun isä pitää isyysrahaa useammassa jaksossa, jälkimmäisten isyysvapaajaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysraha, vaikka isän tulot olisivat sen jälkeen laskeneet tai nousseet.

Seuraava lapsi ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Jos saat seuraavan lapsen, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman tulon mukaan kuin edellisestä lapsesta. Ehtona on, että seuraavan lapsesi laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen lapsesi täyttää 3 vuotta. 

Laskutavan käyttäminen edellyttää, ettei edellinen päiväraha ole perustunut etuuteen (esimerkiksi työttömyysetuus) vaan työtuloon, kun edellinen päiväraha on alkanut ennen 1.1.2020.

Esimerkki

Vanhempainpäiväraha syksyllä 2019 syntyneestä lapsesta on perustunut edeltävään ansiopäivärahaan. Päiväraha seuraavasta lapsesta ei voi perustua samaan tuloon vaan perustuu vuosituloon.

Jos edellinen päiväraha on jo perustunut vuosituloon, laskutapaa voidaan käyttää, vaikka vuositulo perustuisi osittain tai kokonaan etuustuloon.

Esimerkki


Vanhempainpäiväraha kesällä 2020 syntyneestä lapsesta on perustunut vuosituloon, jossa etuustulona on huomioitu työttömyysetuus. Päiväraha seuraavasta lapsesta voi perustua samaan tuloon.

Samoin adoptiovanhemmat voivat saada päivärahan edellisen mukaan, jos adoptiolapsi otetaan hoitoon, ennen kuin edellisen adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun perheeseen syntyy uusi lapsi, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta. Esim. jos perheeseen syntyy esikoinen v. 2021, seuraava lapsi v. 2024 ja seuraava lapsi v. 2027, päiväraha voidaan laskea kaikista lapsista ensimmäisen lapsen päivärahan mukaan.

Kun edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta vuosituloa käytetään myös uuden vanhempainpäivärahan perusteena, vuositulo tarkistetaan päivärahaoikeuden alkamisvuoden ja edellisen vuoden palkkakertoimien suhteessa. Vaikka vuositulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua.

Sinun ei tarvitse vanhempainpäivärahaa hakiessasi ilmoittaa, että haluat sen edellisten tulojen perusteella. Tieto näkyy automaattisesti Kelassa, kun hakemustasi käsitellään.

Maksaminen

Vanhempainpäivärahat maksetaan jälkikäteen enintään 25 arkipäivän maksuerissä. 

Kela toimittaa tiedon maksamastaan vanhempainpäivärahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Voit tarkistaa oman päivärahasi seuraavan maksupäivän OmaKelasta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. 

 

Lue lisää