Vanhempainpäivärahojen määrä

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Voit arvioida vuonna 2020 alkavan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla.

Vanhempainpäivärahakauden pituuden laskurilla näet, kauanko etuutta maksetaan ja koska vapaasi alkavat.

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos oikeutesi päivärahaan alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, päivärahasi määrä perustuu vuosituloon.  Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 asti

Vanhempainpäivärahat lasketaan yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella. Voit arvioida vuonna 2019 alkavan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla. Jos sinulla ei ole työtuloja, saat vanhempainpäivärahaa vähimmäismääräisenä. Päiväraha voidaan laskea myös:

Vanhempainpäivärahojen määrään vaikuttavat elämäntilanteesi ja saamasi tulot. Kaikissa vanhempainpäivärahoissa käytetään samaa laskukaavaa.

Vanhempainpäivärahoja maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Saat vähimmäispäivärahaa, jos sinulla ei ole ollut työtuloja.

  • Vähimmäispäiväraha on 27,86 euroa arkipäivältä.

Esimerkkejä työtulojen perusteella laskettavien vanhempainpäivärahojen määristä 2019

Vuosityötulot euroa / vuosi (bruttotulot, joista on tehty vähennykset) Vanhempainpäiväraha euroa / arkipäivä (ennen ennakonpidätystä)
0–11 943 27,86
15 000 35,00
17 500 40,83
20 000 46,67
30 000 70,00
40 000 90,19
50 000 104,53
60 000 116,99

Työtuloa ovat mm. palkkatulot, YEL- ja MYEL-tulot sekä elinkeinotoiminnan ansiotulot. Yleensä esim. osinkotuloa ei katsota työtuloksi.

Yleensä vanhempainpäivärahan määrä lasketaan verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan – ei nykyisten tulojesi perusteella. Esimerkiksi 31.12.2018 alkava päiväraha lasketaan vuoden 2016 vahvistetun verotuksen mukaan. 1.1.2019 alkava päiväraha taas vuoden 2017 vahvistetun verotuksen mukaan. Verotuksessa vahvistetut tulot näet Kelan asiointipalvelussa, kun täytät hakemusta.

Korotus äitiysrahaan

Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista. Korotus koskee ainoastaan niitä, joiden vanhempainpäivärahat maksetaan työtulojen tai YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Tutustu vanhempainpäivärahojen laskukaavoihin.

Samasta lapsesta maksettavat päivärahat eri vanhempainvapaajaksoilla

Saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat lasketaan myös samojen tulojen mukaan siirtyessäsi päivärahalta toiselle, esim. äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahakaudelle. Esimerkiksi kun isä pitää isyysrahaa useammassa jaksossa, jälkimmäisten isyysvapaajaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysraha, vaikka isän tulot olisivat sen jälkeen laskeneet tai nousseet.

Seuraava lapsi ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Jos saat seuraavan lapsen, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman työtulon mukaan kuin edellisestä lapsesta. Ehtona on, että seuraavan lapsesi laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen lapsesi täyttää 3 vuotta. Jos edellinen päiväraha on laskettu etuuden eikä työtulon perusteella, laskutapaa ei voida käyttää.

Samoin adoptiovanhemmat voivat saada päivärahan edellisen mukaan, jos adoptiolapsi otetaan hoitoon, ennen kuin edellisen adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun perheeseen syntyy uusi lapsi, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta. Esim. jos perheeseen syntyy esikoinen v. 2010, seuraava lapsi v. 2013 ja seuraava lapsi v. 2016, päiväraha voidaan laskea kaikista lapsista ensimmäisen lapsen päivärahan mukaan.

Kun edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta työtuloa käytetään myös uuden vanhempainpäivärahan perusteena, työtulo tarkistetaan päivärahaoikeuden alkamisvuoden ja edellisen vuoden palkkakertoimien suhteessa. Vaikka työtulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua.

Sinun ei tarvitse vanhempainpäivärahaa hakiessasi ilmoittaa, että haluat sen edellisten tulojen perusteella. Tieto näkyy automaattisesti Kelassa, kun hakemustasi käsitellään.

Maksaminen

Äitiysraha ja erityisäitiysrahaa maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Äitiysrahan ensimmäinen maksuerä on kuitenkin 30 arkipäivää.

Vanhempainraha maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Vanhempainrahan viimeinen erä maksetaan kauden päätyttyä.

Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdeltä tai useammalta isyysvapaajaksolta kerrallaan.

Voit tarkistaa oman päivärahasi seuraavan maksupäivän Kelan asiointipalvelusta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.