Vanhempainpäivärahojen laskukaavat

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla laskukaavalla työtuloistasi. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Helpoiten voit laskea vanhempainpäivärahasi määrän laskurilla. Laskuri huomioi myös mahdolliset korotukset. Laskurilla ei voi arvioida vuonna 2020 alkavan päivärahan määrää. Uusi laskuri julkaistaan marraskuun alkuun mennessä.

Työtuloihin perustuva vanhempainpäiväraha

 
Vuosityötulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa/arkipäivä
enintään 11 942 27,86 e
11 943 - 37 861                             0,7 x vuosityötulo : 300
37 862 - 58 252                           88,34 + 0,40 x (vuosityötulo - 37 861) : 300
yli 58 252 115,53 + 0,25 x (vuosityötulo - 58 252) : 300

Työtuloihin perustuva äitiysraha ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta

Vuosityötulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa / arkipäivä
enintään 9 288 ei päivärahaa työtulojen perusteella
9 289 - 58 252                             0,9 x vuosityötulo : 300
yli 58 252 174,76 + 0,325 x (vuosityötulo - 58 252) : 300