Vanhempainpäivärahojen laskukaavat

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla laskukaavalla vuosituloistasi. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Voit arvioida vuonna 2020 alkavan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla. Laskuri huomioi myös mahdolliset korotukset.

 
Vuosituloihin perustuva vanhempainpäivärahan määrä
Vuositulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa/arkipäivä
enintään 12 404 28,94 e
12 405 - 38 636                            0,7 x vuosityötulo : 300
38 637 - 59 444                          90,15 + 0,40 x (vuosityötulo - 38 636) : 300
yli 59 444 117,89 + 0,25 x (vuosityötulo - 59 444) : 300
Vuosituloihin perustuva äitiysraha ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta
Vuositulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa / arkipäivä
enintään 9 648 vähimmäispäiväraha
9 649 - 59 444                            0,9 x vuositulo : 300

yli 59 444

178,33 + 0,325 x (vuositulo - 59 444) : 300