Vanhempainpäivärahojen laskukaavat

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla laskukaavalla työtuloistasi. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Voit arvioida vuonna 2020 alkavan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla. Laskuri huomioi myös mahdolliset korotukset.

 
Työtuloihin perustuva vanhempainpäiväraha
Vuosityötulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa/arkipäivä
enintään 11 942 27,86 e
11 943 - 37 861                             0,7 x vuosityötulo : 300
37 862 - 58 252                           88,34 + 0,40 x (vuosityötulo - 37 861) : 300
yli 58 252 115,53 + 0,25 x (vuosityötulo - 58 252) : 300
Työtuloihin perustuva äitiysraha ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta
Vuosityötulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa / arkipäivä
enintään 9 288 ei päivärahaa työtulojen perusteella
9 289 - 58 252                             0,9 x vuosityötulo : 300
yli 58 252 174,76 + 0,325 x (vuosityötulo - 58 252) : 300