Vanhempainpäivärahojen laskukaavat

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla laskukaavalla vuosituloistasi. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Voit arvioida vuonna 2021 alkavan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla. Laskuri huomioi myös mahdolliset korotukset.

 
Vuosituloihin perustuva vanhempainpäivärahan määrä
Vuositulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa/arkipäivä
enintään 12 452 29,05 e
12 453 - 39 144                           0,7 x vuositulo : 300
39 145 - 60 225                         91,34 + 0,40 x (vuositulo - 39 144) : 300
yli 60 225 119,44 + 0,25 x (vuositulo - 60 225) : 300
Vuosituloihin perustuva äitiysraha ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta
Vuositulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa / arkipäivä
enintään 9 685 vähimmäispäiväraha
9 686 - 60 225                         0,9 x vuositulo : 300

yli 60 225

 180,68 + 0,325 x (vuositulo - 60 225) : 300