Kela doarjagat stuđentii | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Kela doarjagat stuđentii

Kela sáhttá mieđihit stuđentii oahppodoarjaga.

Oahppodoarjagii gullet

 • oahpporuhta
 • oahpporuđa fuolaheaddjibajádus
 • oahpporuđa oahppomateriálalassi
 • oahppoloana stáhtadáhkádus
 • ássanlassi.

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga ássanlasi dušše, jos stuđeret ovdamearkan álbmotallaskuvllas dahje olgoriikkain.

Jos stuđeret ja ásat Suomas, sáhtát dábálaččat oažžut almmolaš ássandoarjaga.

Loga lasi almmolaš ássandoarjagis.

Eará Kela doarjagat stuđentii leat ovdamearkka dihte

 • skuvlamátkedoarjja
 • oahppoloatnageahpádus
 • boradandoarjja.

Gii oažžu oahppodoarjaga?

Sáhtát ohcat oahppodoarjaga, go álggahat studerema vuođđoskuvlla maŋŋá.

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, jos stuđeret

 • logahagas
 • ámmátlaš oahppolágádusas
 • allaskuvllas
 • álbmotallaskuvllas.

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga maiddái vuođđoskuvlii, jos čađahat dutkanskuvlejupmái válbmejeaddji skuvlema dahje rávesolbmuid vuođđooahpahusa.

Rávesolbmuidlogahaga stuđeanttain doarjaga sáhttet oažžut dušše sii, geain lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái, dahje geat čađahit ovttastuvvon dutkosa. Ovttastuvvon dutkkus oaivvilda dan, ahte čađahat seammaáigásaččat ámmátlaš vuođđodutkosa ja logahaga.

Du iežat boađut ja muhtumin maiddái du vánhemiid boađut sáhttet váikkuhit dasa, oaččutgo don oahppodoarjaga.

Jos boađát olgoriikkain Supmii stuđeret, it dábálaččat sáhte oažžut oahppodoarjaga.

Jos stuđeret olgoriikkain, sáhtát oažžut oahppodoarjaga Suomas. Dus galget goittotge leat bissovaš oktavuođat Supmii ovdamearkka dihte ássama dahje bearašgaskavuođaid bokte.

Geas lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái?

Dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlemii, jos deavddát guktuid čuovvovaš eavttuid:

 • Leat čađahan vuođđoskuvlla lohppii jagi 2021 dahje das maŋŋá.
 • Leat riegádan jagi 2004 dahje dan maŋŋá.

Buot skuvlejumit eai leat nuvttá, vaikko don deavddášitge eavttuid. Dárkkis iežat oahppolágádusas, leago du skuvlejupmi nuvttá.

Gii ii oaččo oahppodoarjaga?

It sáhte oažžut oahppodoarjaga, jos oaččut ovdamearkka dihte čuovvovaš doarjagiid

 • bargguhisvuođadoarjaga
 • buohcanbeaiveruđa
 • veajuiduhttinruđa oahpuid várás
 • ealáhaga (ii guoskka bearašealáhaga)
 • vurohallanluopmobuhtadusa
 • oahppodoarjaga olgoriikkain
 • rávesolbmuidskuvlendoarjaga.

Jos oaččut rávesolbmuidskuvlendoarjaga, sáhtát goittotge oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa.

It oaččo oahppodoarjaga dallege, jos

 • leat bargofápmoskuvlemis
 • leat oahpposoahpamušskuvlemis
 • leat vearjo- dahje siviilabálvalusas.

Buohccán

Jos buohccát stuđerema áigge, sáhtát báhcit buohcanlupmui ja ohcat Kelas buohcanbeaiveruđa. Jos dutnje mieđihuvvo buohcanbeaiveruhta, Kela heaittiha oahppodoarjaga automáhtalaččat.

Loga lasi buohcanbeaiveruđas.

Vearjo- ja siviilabálvalus

It sáhte oažžut oahppodoarjaga vearjo- dahje siviilabálvalusa áigge. Jos oaččut oahppodoarjaga ja manat vearjo- dahje siviilabálvalussii, almmut das Kelai. Kela heaittiha oahppodoarjaga. Sáhtát ohcat doarjaga ođđasit, go joatkkát oahpuid.

Sáhtát heaittihit oahppodoarjaga ja ohcat dan ođđasit neahtas.

Oahppodoarjja logahatstuđentii ja ámmátstuđentii

Kela sáhttá juolludit oahppodoarjaga logahatoahpuide ja ámmátlaš skuvlejupmái. Rávesolbmuidlogahagas sáhtát oažžut doarjaga dušše dalle, jos dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái dahje čađahat ovttastuvvon dutkosa.

Sáhtát oažžut doarjaga maiddái eará oahpuide, ovdamearkka dihte

 • oahpuide álbmotallaskuvllas dahje valáštallanskuvlenguovddážis
 • válbmejeaddji skuvlemii, ovdamearkka dihte TUVA-skuvlemii
 • rávesolbmuid vuođđooahpahussii.

Oaččut oahppodoarjaga mearreáigái.

Logahatoahpuide doarjja juolluduvvo álggos goalmmát oahppojagi lohppii. Ámmátlaš oahpuin doarjja juolluduvvo oahpuid viidodaga vástideaddji áigái. Jos du oahput joatkašuvvet dan maŋŋá, galggat ohcat doarjaga lasseáigái sierra.

Jos gearggat oahpuiguin ovdalgo leat plánen dahje gaskkalduhtát oahpuidat, de muitte almmuhit áššis Kelai.

Oahppodoarjja allaskuvlastuđentii

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, go leat čađaheamen

 • allaskuvladutkosa universitehtas dahje ámmátallaskuvllas
 • ámmátallaskuvlaoahpuide válbmejeaddji, sisafárrejeaddjiide dárkkuhuvvon skuvlejumi
 • sierra árvosáni dahje oahppoollisvuođa allaskuvladutkosa maŋŋá.

Oahpuid viidodat váikkuha dasa, man guhká sáhtát oažžut oahppodoarjaga. Ovtta lohkanjagi áigge oahppodoarjja máksojuvvo dábálaččat 9 mánotbajis.

Vai don oaččut oahppodoarjaga, oahput galget ovdánit. Kela čuovvu oahpuid ovdáneami.

Man olu oahppodoarjaga oažžu?

Jos dus eai leat mánát, sáhtát oažžut oahpporuđa ja oahppoloana, eanemustá sullii 1 129 euro mánotbajis. Dán supmis sullii 279 euro lea oahpporuhta ja 850 euro lea oahppoloatna. Jos dus leat mánát, sáhtát oažžut oahpporuhtii bajádusa.

Dan lassin sáhtát oažžut almmolaš ássandoarjaga.

Sáhtát ieš árvvoštallat rehkenastiin, man olu oaččut stuđeantta doarjagiid (suomagillii).

Jeara lasi stuđeanttaid ja vearjogeatnegasaid doarjagiid birra bálvalannummiris 020 692 209.

Loga lasi