Oahpporuhta | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Oahpporuhta

17 jagi deavdán studeanta sáhttá oažžut oahpporuđa.

Oahpporuđa mearrái váikkuha

 • man ahkásaš don leat
 • mo ásat
 • leatgo náitalan
 • leatgo dus mánát.

Unnimus oahpporuđat leat 8–43 euro mánotbajis. Unna oahpporuđa sáhttá oažžut 17–19-jahkásaš studeanta, gii ássá vánhemiiddisguin. Stuorámus vejolaš oahpporuhta dakkár studentii, geas eai leat mánát, lea sulaid 279 euro mánotbajis.

Vuollel 17-jahkásaš sáhttá oažžut

 • oahpporuđa, juos mánáidruhta lea heaittihuvvon
 • oahpporuđa oahppomateriálalasi, juos oahput eai leat nuvttá.

Oahpporuđas manná vearru. It goittotge dárbbaš máksit vearu oahpporuđastat, jos dus eai leat eará boađut.

Loga lasi oahpporuđa ohcamis (suomagillii).

Oahpporuđa fuolaheaddjibajádus

Jos leat vuollel 18-jahkásaš máná fuolaheaddji, oahpporuhtii lasihuvvo fuolaheaddjibajádus. Dat lea jagis 2024 sullii 141 euro mánotbajis. Kela mieđiha dan automáhtalaččat.

Oahpporuđa oahppomateriálalassi

Sáhtát oažžut oahppomateriálalasi, jos buot čuovvovaš eavttut ollašuvvet:

 • Dus eai leat mánát itge leat náitalan.
 • Du vánhemiid boađut leat oktiibuot eanemustá 41 100 euro jagis.
 • Ásat vánhemiid luhtte ja leat vuollel 20-jahkásaš dahje ásat iehčanassii ja leat vuollel 18-jahkásaš.

It goittotge sáhte oažžut oahppomateriálalasi, jos dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái.

Geas lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái?

Dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái, jos deavddát čuovvovaš eavttuid:

 • Leat geargan vuođđoskuvllas jagi 2021 dahje dan maŋŋá.
 • Leat riegádan jagi 2004 dahje dan maŋŋá.

Buot skuvlejumit eai leat nuvttá, váikke don deavddášit eavttuid. Dárkkis iežat oahppolágádusas, leago skuvlejupmi nuvttá.

Oahppomateriálalasi sáhttet oažžut juo 15- dahje 16-jahkásaččat, vaikke sii eai sáhte oažžut eará oahpporuđa.

Oahppomateriálalassi lea sulaid 52 euro mánotbajis.

Jos oaččut juo oahppodoarjaga, Kela mieđiha dutnje oahppomateriálalasi automáhtalaččat. Don it dalle dárbbaš ohcat dan sierra. Jos it vel oaččo ollenge oahpporuđa, muhto sáhtát oažžut oahppomateriálalasi, oza oahppodoarjaga oahppodoarjjaohcamušain.

Vánhemiid boađut

Vánhemiid boađut sáhttet váikkuhit dasa, oaččutgo oahppodoarjaga ja man olu oaččut dan. Sadjásašvánhemiid dahje ovdamearkka dihte ádjá dahje áhku boađut eai váikkut oahppodoarjagii.

Jos du vánhemat leaba earránan, Kela váldá vuhtii dan vánhema boađuid, gean luhtte ásat dahje gean luhtte leat maŋemužžan ássan.

Allaskuvlastudeanttat

Jos stuđeret allaskuvllas, vánhemiid boađut eai sáhte geahpedit oahpporuđa meari dahje eastadit dan. Jos du vánhemiin leat dušše unnán boađut, dat sáhttá váikkuhit nu, ahte oaččut eanet oahppodoarjaga.

Logahaga, ámmátskuvlla dahje álbmotallaskuvlla studeanttat

Jos stuđeret logahagas, ámmátskuvllas dahje álbmotallaskuvllas, du vánhemiid boađut sáhttet váikkuhit du oahppodoarjagii, jos juobbágoabbá guoská du:

 • Leat vuollel 18-jahkásaš.
 • Ásat vánhemiid luhtte.

Vánhemiid boađut sáhttet geahpedit oahppodoarjaga meari, bajidit dahje eastadit dan ollásit.

Jos ásat iehčanassii nappo eará báikkis go vánhemiid luhtte, vánhemiid boađut eai geahpet oahppodoarjaga, baicce sáhttet dušše bajidit dan. Vánhemiid boađut váikkuhit goittotge dasa, oaččutgo oahppomateriálalasi ja oahppoloana stáhtadáhkádusa.

Du vánhemiid boađut eai váikkut oahppodoarjagii, jos muhtun čuovvovaččain guoská du:

 • Leat deavdán 18 jagi ja ásat iehčanassii.
 • Leat náitalan
 • Leat vuolleahkásaš máná fuolaheaddji.

Sáhtát ieš árvvoštallat rehkenastiin, man olu oaččut oahpporuđa (suomagillii).

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 20.2.2024

Maid jurddašat siiddu birra?