Oahppoloatna | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Oahppoloatna

Sáhtát ruhtadit iežat oahpuid maiddái nu, ahte válddát báŋkkus oahppoloana. Mávssát loana ruovttoluotta, go oahput nohket.

Sáhtát oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa, jos oaččut oahpporuđa dahje rávesolbmuidskuvlendoarjaga. Stáhtadáhkádus mearkkaša dan, ahte Kela máksá loana ruovttoluotta báŋkui, jos it ieš bastte máksit dan. Kela goittotge bearrá maŋŋá loana ruovttoluotta.

Oza oahppoloana stáhtadáhkádusa Kelas. Sáhtát ohcat dan seammas, go ozat oahppodoarjaga.

Go Kela lea mieđihan dutnje oahppoloana stáhtadáhkádusa, sáhtát ieš válljet, man báŋkkus ozat oahppoloana. Don galggat ieš ráđđádallat loanas ja dan eavttuin, dego reanttus ja ruovttoluottamáksimis.

Oahppoloana stáhtadáhkádusa sáhttá oažžut maiddái vánhemiid luhtte ássi 18–19-jahkásaš, vaikko son ii oaččo oahpporuđa. Maiddái iehčanassii ássi vuollel 17-jahkásaš sáhttá oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa, jos su vánhemiid boađut leat unnit.

Oahppoloana mearri

Vuollel 18-jahkásaš oažžu loana 300 euro mánotbajis. Vuollel 18-jahkásaš dárbbaša vánhemiid mieđiheami oahppoloana loktemii. 18-jahkásaš ja dađe boarrásut oažžu oahppoloana 650 euro mánotbajis. Olgoriikkain stuđerejeaddji oažžu oahppoloana 800 euro mánotbajis.

Mearridat ieš, loktetgo loana ja man ollu loana loktet hávális.

Oahppoloana reanttut lasihuvvojit loatnasubmái dan áigge, go oaččut oahppodoarjaga. Go it šat oaččo oahppodoarjaga, oaččut báŋkkus rehkega, vai sáhtát ieš máksit reanttuid ja loana.

Loga lasi oahppoloana stáhtadáhkádusa ohcamis (suomagillii).

Oahppoloatnabuhtadus

Kela sáhttá máksit oasi du oahppoloanas, juos čađahat allaskuvladutkosa mearreáiggis. Dat gohččoduvvo oahppoloatnabuhtadussan.

Oahppoloatnabuhtadus lea 40 proseantta dan oahppoloana mearis, mii manná badjel 2 500 euro. Oahppoloatnabuhtadusas lea eanemusmearri. Eanemusmearri lea gitta das, man viiddis dutkosa leat čađahan.

Sáhtát oažžut oahppoloatnabuhtadusa, juos buot čuovvovaš eavttut ollašuvvet:

  • leat álggahan vuosttas allaskuvlaoahpuidat 1.8.2014 dahje dan maŋŋá
  • čađahat dutkosa mearreáiggis
  • dus lea oahppoloatna badjel 2 500 euro.

Jos it čađat dutkosa mearreáiggis, sáhtát dattetge oaččut oahppoloatnabuhtadusa, jos du oahput leat hiđásmuvvan dohkálaš siva dihtii.

Dohkálaš sivva lea ovdamearkka dihte buohccán, muhto dušše dalle jos leat ožžon buohcuvuođabeaiveruđa. Dohkálaš sivva lea maiddái máná oažžun, muhto dušše dalle jos lea ožžon vánhemiidbeaiveruđa.

Dábálaččat oahppoloatnabuhtadusa ii dárbbaš ohcat. Kela sádde das dutnje mearrádusa, go leat geargan allaskuvllas.

Oahppoloatnabuhtadusa galgá goittotge ohcat, jos háliidat oažžut dan universitehtas čađahuvvon vuollil allaskuvladutkosa maŋŋá.

Jos leat čađahan allaskuvladutkosa olgoriikkain, almmut das Kelai.

Reantodoarjja

Jos leat geargan oahpuiguin ja dus leat unna boađut ja oahppoloatna, sáhtát ohcat Kelas reantodoarjaga. Dalle Kela máksá du oahppoloana reanttuid. Don it dárbbaš máksit daid ruovttoluotta Kelai.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 21.6.2023

Maid jurddašat siiddu birra?