Oahppoloatna | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Oahppoloatna

Go stuđeret, sáhtát váldit maiddái oahppoloana báŋkkus. Mávssát loana ruovttoluotta, go oahput nohket.

Sáhtát oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa, jos oaččut oahpporuđa dahje rávesolbmuidskuvlendoarjaga.

Stáhtadáhkádus oaivvilda dan, ahte Kela máksá loana ruovttoluotta báŋkui, jos it ieš bastte máksit dan. Kela goittotge bearrá maŋŋá loana ruovttoluotta.

Oza oahppoloana stáhtadáhkádusa Kelas. Sáhtát ohcat dan seammas, go ozat oahppodoarjaga.

Go Kela lea mieđihan dutnje oahppoloana stáhtadáhkádusa, sáhtát ieš válljet, man báŋkkus ozat oahppoloana. Don galggat ieš ráđđádallat loanas ja dan eavttuin, dego reanttus ja ruovttoluottamáksimis.

Jos leat 18–19-jahkásaš ja ásat vánhema luhtte, sáhtát oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa. Oaččut dáhkádusa, vaikke it oaččo oahpporuđa. Maiddái iehčanassii ássi vuollel 17-jahkásaš sáhttá oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa, jos su vánhemiid boađut leat unnit.

Jos leat vuollái 18-jahkásaš, oaččut loana 400 euro mánotbajis. Dárbbašat vánhemiiddát miehtama oahppoloana váldimii. Jos leat uhcimustá 18-jahkásaš, oaččut oahppoloana 850 euro mánotbajis.

Jos stuđeret olgoriikkain, oaččut oahppoloana 1 000 euro mánotbajis.

Mearridat ieš, loktetgo loana ja man ollu loana loktet hávális.

Oahppoloana reanttut lasihuvvojit loatnasubmái dan áigge, go oaččut oahppodoarjaga. Go it šat oaččo oahppodoarjaga, oaččut báŋkkus rehkega reanttuid ja loana máksima várás.

Loga lasi oahppoloana stáhtadáhkádusa ohcamis (suomagillii).

Oahppoloatnabuhtadus

Kela sáhttá máksit oasi du oahppoloanas, jos čađahat allaskuvladutkosa mearreáiggis. Dat gohčoduvvo oahppoloatnabuhtadussan.

Oahppoloatnabuhtadus lea 40 proseantta dan oahppoloana mearis, mii manná badjel 2 500 euro. Oahppoloatnabuhtadusas lea eanemusmearri. Eanemusmearri lea gitta das, man viiddis dutkosa leat čađahan.

Sáhtát oažžut oahppoloatnabuhtadusa, jos buot čuovvovaš eavttut ollašuvvet:

  • Leat álggahan vuosttas allaskuvlaoahpuidat 1.8.2014 dahje dan maŋŋá.
  • Čađahat dutkosa mearreáiggis.
  • Dus lea oahppoloatna badjel 2 500 euro.

Jos it čađat dutkosa mearreáiggis, sáhtát dattetge oažžut oahppoloatnabuhtadusa, jos oahput leat hiđásmuvvan dohkálaš siva dihtii.

Dohkálaš sivva lea ovdamearkka dihte buohccán, muhto dušše dalle jos leat ožžon buohcanbeaiveruđa. Dohkálaš sivva lea maiddái máná oažžun, muhto dušše dalle jos lea ožžon vánhemiidbeaiveruđa.

Dábálaččat oahppoloatnabuhtadusa ii dárbbaš ohcat. Kela sádde das dutnje mearrádusa, go leat geargan allaskuvllas.

Oahppoloatnabuhtadusa galgá goittotge ohcat, jos háliidat oažžut dan universitehtas čađahuvvon vuollil allaskuvladutkosa maŋŋá.

Jos leat čađahan allaskuvladutkosa olgoriikkain, almmut das Kelai.

Reantodoarjja

Jos leat geargan oahpuiguin ja dus leat unna boađut ja oahppoloatna, sáhtát ohcat Kelas reantodoarjaga. Dalle Kela máksá du oahppoloana reanttuid. Don it dárbbaš máksit daid ruovttoluotta báŋkui.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 5.6.2024