Barnavårdsstöd efter familjeledigheten

Efter föräldraledigheten kan du:

  • sköta barnet hemma och få stöd för hemvård
  • ordna med privat småbarnspedagogik
  • arbeta högst 30 timmar i veckan och få flexibel vårdpenning
  • ha barnet i kommunal småbarnspedagogik.

Vårdledighet

Efter föräldraledigheten kan den ena av föräldrarna ta ut vårdledighet utan lön och sköta barnet hemma tills det fyller 3 år.

Om du tänker vara vårdledig ska du meddela din arbetsgivare detta senast 2 månader innan du blir ledig.

Stöd för hemvård

Man kan ansöka om stöd för hemvård om ett barn som är under 3 år vårdas någon annanstans än inom den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel hemma. Vårdaren kan vara barnets förälder eller någon annan, till exempel en far- eller morförälder eller en anställd vårdare.

Hemvårdsstödet kan börja tidigare

Familjeledighetsreformen inverkar också på hemvårdsstödet, om ni får stöd för ert barn enligt den nya lagen. Enligt den nya lagen kan du bli vårdledig och få stöd för hemvård när det har gått 160 vardagar sedan barnet föddes. Då är barnet cirka 6 månader.

Det är inte möjligt att få stöd för hemvård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Stödet för hemvård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg.

Vårdpenningen är

  • cirka 350 euro per månad för ett barn under 3 år
  • cirka 105 euro per månad för alla övriga barn under 3 år
  • cirka 67 euro per månad för varje barn över 3 år som ännu inte är i skolåldern.

Vårdtillägg får man för bara ett barn. Beloppet är högst cirka 184 euro per månad. Vårdtilläggets belopp beror på föräldrarnas inkomster. Du betalar skatt på stödet för hemvård.

En del kommuner betalar ett kommuntillägg. Kontakta din hemkommun eller FPA och ta reda på om du kan få kommuntillägg.

Stöd för privat vård

Du kan få stöd för privat vård om du anställer en dagvårdare eller om ditt barnhar en plats inom den privata småbarnspedagogiken. Man kan få stöd för privat vård
om barnet har fyllt 9 månader men är under skolåldern. Du kan inte få stöd för privat vård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vissa kommuner kan dessutom betala ett kommuntillägg.

Vårdpenningen är cirka 178 euro per månad.

Om barnet är i förskoleåldern deltar i småbarnspedagogik på deltid är vårdpenningen cirka 66 euro per månad.

Förutom vårdpenningen kan du få ett vårdtillägg. Det är högst cirka 150 euro per månad. Vårdtilläggets storlek beror på familjens inkomster. Om du får den lägre vårdpenningen är också vårdtillägget lägre.

FPA betalar stödet för privat vård till den vårdare som du anställt eller till den privatasmåbarnspedagogiken. Du betalar skatt på stödet för privat vård.

Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. FPA betalar flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år.

Flexibel vårdpenning kan betalas till båda föräldrarna. Då ska de båda ha kortare arbetstid än vanligt. De ska sköta barnet under olika tider eller olika dagar.

Hur stor flexibel vårdpenning du får beror på hur mycket du arbetar. Den flexibla vårdpenningen är antingen cirka 250 euro per månad eller cirka 167 euro per månad beroende på hur mycket du arbetar i medeltal per vecka.

Se vilka gränser som gäller för arbetstiden (inte på lättläst).

Du kan få flexibel vårdpenning för bara ett barn åt gången. Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen.

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden.

FPA betalar partiell vårdpenning för barn i årskurs 1 och 2.

Den partiella vårdpenningen är cirka 98 euro per månad. Du betalar skatt på den partiella vårdpenningen.