Barnavårdsstöd - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Barnavårdsstöd efter familjeledigheten

Efter föräldraledigheten kan du:

  • få stöd för hemvård, om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogikfå stöd fär hemvård eller stöd för privat vård, om barnet deltar i privat småbarnspedagogik
  • få flexibel vårdpenning, om du arbetar högst 30 timmar i veckan
  • ha barnet i kommunal småbarnspedagogik.

Stöd för hemvård

Man kan ansöka om stöd för hemvård om ett barn som är under 3 år vårdas någon annanstans än inom kommunal småbarnspedagogik, till exempel hemma. Vårdaren kan vara barnets förälder eller någon annan, till exempel en far- eller morförälder eller en anställd vårdare.

Du kan få stöd för hemvård när det har gått 160 vardagar sedan barnet föddes. Då är barnet cirka 6 månader.

Det är inte möjligt att få stöd för hemvård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Stödet för hemvård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg.

Vårdpenningen är

  • cirka 378 euro per månad för ett barn under 3 år
  • cirka 113 euro per månad för alla övriga barn under 3 år
  • cirka 73 euro per månad för varje barn över 3 år som ännu inte är i skolåldern.

Vårdtillägg får man för bara ett barn. Beloppet är högst cirka 202 euro per månad. Vårdtilläggets belopp beror på föräldrarnas inkomster.

En del kommuner betalar ett kommuntillägg. Kontakta din hemkommun eller FPA och ta reda på om du kan få kommuntillägg.

Du betalar skatt på stödet för hemvård.

Stöd för privat vård

Du kan få stöd för privat vård om du anställer en dagvårdare eller om ditt barn har en plats inom den privata småbarnspedagogiken. Man kan få stöd för privat vård om barnet har fyllt 9 månader men är under skolåldern. Du kan inte få stöd för privat vård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vissa kommuner kan dessutom betala ett kommuntillägg.

Vårdpenningens belopp är cirka 192 euro per månad.

Om barnet är i förskoleåldern och deltar i småbarnspedagogik på deltid är vårdpenningen cirka 71 euro per månad.

Förutom vårdpenningen kan du få ett vårdtillägg. Vårdtilläggets belopp var i januari och februari högst cirka högst cirka 162 euro per månad och från och med mars cirka 266 euro per månad.

Vårdtilläggets storlek beror på inkomsterna. Om du får den lägre vårdpenningen är också vårdtillägget lägre.

FPA betalar stödet för privat vård till den vårdare som du anställt eller till den privata småbarnspedagogiken.

Du betalar skatt på stödet för privat vård.

Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. FPA betalar flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år.

Flexibel vårdpenning kan betalas till båda föräldrarna. Då ska de båda ha kortare arbetstid än vanligt. De ska sköta barnet under olika tider eller olika dagar.

Hur stor flexibel vårdpenning du får beror på hur mycket du arbetar. Den flexibla vårdpenningen är antingen cirka 269 euro per månad eller cirka 179 euro per månad beroende på hur mycket du arbetar i medeltal per vecka.

Du kan få flexibel vårdpenning för bara ett barn åt gången.

Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen.

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. FPA betalar partiell vårdpenning för barn i årskurs 1 och 2. Den partiella vårdpenningen är cirka 108 euro per månad. Du betalar skatt på den partiella vårdpenningen.

Du kan få partiell vårdpenning för bara ett barn åt gången.

En förälder kan inte få både partiell och flexibel vårdpenning.

Senast ändrad 14.2.2024

Vad tycker du om sidan?