Barnavårdsstöd

Efter föräldraledigheten kan du:

  • sköta barnet hemma och få stöd för hemvård
  • ordna med privat dagvård och få stöd för hemvård eller stöd för privat vård
  • arbeta högst 30 timmar i veckan och få flexibel vårdpenning
  • få en kommunal dagvårdsplats för barnet.

Vårdledighet

Efter föräldraledigheten kan den ena av föräldrarna ta ut vårdledighet utan lön och sköta barnet hemma tills det fyller 3 år.

Om du tänker vara vårdledig ska du meddela din arbetsgivare detta senast 2 månader innan du blir ledig.

Stöd för hemvård

Man kan ansöka om stöd för hemvård om ett barn som är under 3 år vårdas någon annanstans än på en kommunal dagvårdsplats, till exempel hemma. Vårdaren kan vara barnets mamma, pappa eller någon annan, till exempel en far- eller morförälder eller en anställd vårdare. Det är inte möjligt att få stöd för hemvård om barnet har en kommunal dagvårdsplats.

Stödet för hemvård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg.

Vårdpenningen är

  • cirka 343 euro per månad för ett barn under 3 år
  • cirka 103 euro per månad för alla övriga barn under 3 år
  • cirka 66 euro per månad för barn över 3 år som ännu inte är i skolåldern.

Vårdtillägg får man för bara ett barn. Beloppet är högst cirka 184 euro per månad. Vårdtilläggets belopp beror på föräldrarnas inkomster. Du betalar skatt på stödet för hemvård.

En del kommuner betalar ett kommuntillägg. Kontakta din hemkommun eller FPA och ta reda på om du kan få kommuntillägg.

Läs mer om ansökan om hemvårdsstöd på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Stöd för privat vård

Du kan få stöd för privat vård om du anställer en dagvårdare eller om ditt barn går på ett privat daghem. Barnet ska vara under skolåldern. Du kan inte få stöd för privat vård om barnet har en kommunal dagvårdsplats.

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vissa kommuner kan dessutom betala ett kommuntillägg.

Vårdpenningen är cirka 175 euro per månad.

Om barnet är i förskoleåldern eller går på dagvård på deltid är vårdpenningen cirka 64 euro per månad.

Förutom vårdpenningen kan du få ett vårdtillägg. Det är högst cirka 147 euro per månad. Vårdtilläggets storlek beror på familjens inkomster. Om du får den lägre vårdpenningen får du bara halva vårdtillägget.

FPA betalar stödet för privat vård till den vårdare som du anställt eller till det privata daghemmet. Du betalar skatt på stödet för privat vård.

Beräkna med en räknare hur mycket hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd du kan få (inte på lättläst).

Läs mer om ansökan om privatvårdsstöd på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. FPA betalar flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år.

Flexibel vårdpenning kan betalas till båda föräldrarna. Då ska de båda ha kortare arbetstid. De ska också sköta barnet under olika tider eller olika dagar.

Hur stor flexibel vårdpenning du får beror på hur mycket du arbetar. Den flexibla vårdpenningen är antingen cirka 244 euro per månad eller cirka 163 euro per månad beroende på hur mycket du arbetar i medeltal per vecka.

Se vilka gränser som gäller för arbetstiden (inte på lättläst).

Du kan få flexibel vårdpenning för bara ett barn åt gången. Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen.

Läs mer om ansökan om flexibel vårdpenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan på grund av att du sköter ditt barn resten av tiden.

FPA betalar partiell vårdpenning till föräldrar som har barn i årskurs 1 och 2.

Den partiella vårdpenningen är cirka 98 euro per månad. Du betalar skatt på den partiella vårdpenningen.

Läs mer om ansökan om partiell vårdpenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).