Barnfamiljer - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd för barnfamiljer

Tack vare FPA:s stöd kan föräldrarna vara hemma med sitt barn under de viktiga första månaderna. Senare får familjen stöd för vården av barnet och för sådana utgifter som beror på barnet.

Vem kan få stöd för barnfamiljer?

Du kan få stöd för barnfamiljer från FPA om du är fast bosatt i Finland. Om du bor i Finland bara en kort tid kan du i allmänhet inte få stöd från FPA. Ibland kan FPA betala stöd också till personer som bor i ett annat land men som arbetar i Finland.

Om du har bott utomlands eller om du tänker flytta utomlands ska du kontakta FPA och fråga vilka stöd du då har rätt till. Om du flyttar från Finland eller vistas utomlands en kort tid kan det inverka på de stöd som FPA betalar.

På Åland är vissa stöd annorlunda än i övriga Finland. Din hemkommun kan berättä mer om detta.

Om du har frågor om stöden för barnfamiljer får du gärna ringa servicenumret 020 692 226.

Vilka stöd kan barnfamiljer få?

FPA:s stöd till barnfamiljer är

 • moderskapsunderstöd
 • föräldradagpenningar
  • graviditetspenning
  • särskild graviditetspenning
  • föräldrapenning
  • faderskapspenning, om den beräknade tiden för barnets födelse var före 4.9.2022
 • barnbidrag
 • barnavårdsstöd
  • stöd för hemvård
  • flexibel vårdpenning
  • stöd för privat vård
  • partiell vårdpenning
 • stöd för ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning
 • underhållsstöd.

Barnfamiljer kan också få andra stöd

Ta också reda på om du kan få andra stöd från FPA. Familjer kan till exempel ha rätt till

 • stöd för boende
 • ersättningar vid sjukdom
 • stöd till studerande
 • stöd för värnpliktiga
 • arbetslöshetsförmåner

Läs mer