FPA:s stöd för barnfamiljer

Barnfamiljer får stöd från FPA redan under graviditeten. Tack vare FPA:s stöd kan föräldrarna vara hemma med sitt barn under de viktiga första månaderna. Senare får familjen stöd för vården av barnet och för sådana utgifter som beror på barnet.

Vem kan få stöd för barnfamiljer?

Du kan få stöd från FPA om du omfattas av den finländska sociala tryggheten och är fast bosatt i Finland. Ibland kan också andra personer få stöd om de arbetar i Finland.

Om du har bott utomlands eller om du tänker flytta utomlands ska du kontakta FPA och fråga vilka stöd du då har rätt till. Om du flyttar till eller från Finland kan det påverka de stöd som du får från FPA.

På Åland är vissa stöd annorlunda än i övriga Finland. Din hemkommun kan berättä mer om detta.

Om du har frågor om stöden för barnfamiljer får du gärna ringa servicenumret 020 692 226.

Vilka stöd kan barnfamiljer få?

FPA:s stöd till barnfamiljer är

 • moderskapsunderstöd
 • föräldradagpenningar
  • moderskapspenning
  • särskild moderskapspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning
 • barnbidrag
 • barnavårdsstöd
  • stöd för hemvård
  • flexibel vårdpenning
  • stöd för privat vård
  • partiell vårdpenning
 • stöd för ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning
 • underhållsstöd.

Föräldradagpenningarna förnyas

Den lag som gäller familjedagpenningarna ändras på hösten 2022. Samtidigt ändras också namnen på stöden från FPA.

Om ditt barn beräknas födas 4.9.2022 eller senare är föräldradagpenningarna

 • graviditetspenning
 • särskild graviditetspenning
 • föräldrapenning.

De här nya stöden ersätter moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen enligt den gamla lagen. Stöd enligt den gamla lagen betalar FPA bara till föräldrar vars barn beräknas födas före 4.9.2022.

Barnfamiljer kan också få andra stöd

Ta också reda på om du kan få andra stöd från FPA. Familjer kan till exempel ha rätt till

 • stöd för boende
 • ersättningar vid sjukdom
 • stöd till studerande och värnpliktiga
 • arbetslöshetsförmåner

Läs mer