FPA:s stöd för barnfamiljer

Barnfamiljer får stöd från FPA redan under graviditeten. Tack vare FPA:s stöd kan föräldrarna vara hemma med sitt barn under de viktiga första månaderna. Senare får familjen stöd för vården av barnet och för sådana utgifter som beror på barnet.

FPA:s stöd till barnfamiljer är

 • moderskapsunderstöd
 • föräldradagpenningar
 • barnbidrag
 • barnavårdsstöd
 • stöd för ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning
 • underhållsstöd.

Det finns flera olika föräldradagpenningar:

 • moderskapspenning
 • särskild moderskapspenning
 • faderskapspenning
 • föräldrapenning.

Ta också reda på om du kan få andra FPA-stöd. Familjer kan till exempel ha rätt till

 • stöd för boende
 • stöd till studerande och värnpliktiga
 • arbetslöshetsförmåner
 • ersättningar vid sjukdom.

Vem kan få stöd för barnfamiljer?

Du kan få stöd från FPA om du omfattas av den finländska sociala tryggheten och är fast bosatt i Finland. Ibland kan också andra personer få stöd från FPA, om de arbetar i Finland.

Om du har bott utomlands eller om du tänker flytta utomlands ska du kontakta FPA och fråga vilka stöd du då har rätt till. Om du flyttar till eller från Finland kan det påverka de stöd som du får från FPA.

Om du har frågor om stöden för barnfamiljer får du gärna ringa servicenumret 020 692 226.

Läs mer