Föräldradagpenningar under familjeledighet

Den förälder som är gravid kan bli moderskapsledig redan innan barnet har fötts. Efter att barnet har fötts får båda föräldrarna vara hemma med barnet. För den här tiden betalar FPA föräldradagpenningar för att trygga familjens inkomst.

Lagen som gäller familjeledigheter ändras

De föräldradagpenningar som FPA betalar ändras hösten 2022. Då börjar familjeledighetsreformen gälla.

Du får FPA-stöd enligt den gamla lagen om

  • barnet beräknas födas före 4.9.2022
  • ni tar ett adoptivbarn i er vård 30.7.2022 eller tidigare.

Föräldradagpenningar enligt den gamla lagen är moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning.

Du får FPA-stöd enligt den nya lagen om

  • barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare
  • ni tar ett adoptivbarn i er vård 31.7.2022 eller senare.

Föräldradagpenningar enligt den nya lagen är graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning.

Hur mycket stöd får man?

Enligt både den nya och den gamla lagen beräknas föräldradagpenningens belopp utifrån årsinkomsterna. Din årsinkomst är dina inkomster under 12 månader.

Om du kan få stöd till exempel från maj 2022 beräknar FPA belopp utifrån dina inkomster för tiden 1.4.2021–31.3.2022.

Stödet är alltid lägre än lönen. Vanligen är stödet cirka 70 procent av inkomsterna. Stödet betalas i allmänhet för 6 dagar i veckan.

Beräkna med en räknare hur mycket stöd du kan få (inte på lättläst).

Om du får lön för den tid då du är föräldraledig betalar FPA stödet till din arbetsgivare.

Om du har studerat, varit sjuk eller utan arbete påverkar det också hur stort stöd du får. Det lägsta beloppet är 29,67 euro per dag, alltså cirka 742 euro per månad. Så mycket får till exempel studerande.

Du betalar skatt på föräldradagpenningarna.

Om du har ett arbete tjänar du in pension och semester när du är föräldraledig.

Om du får lön för den tid då du är föräldraledig betalar FPA stödet till din arbetsgivare.

Läs mer