Innan barnet föds

Om ni väntar barn, kontakta först rådgivningen. När graviditeten har pågått en tid kan du ansöka om FPA-stöd, till exempel moderskapsunderstöd. Från FPA får man också barnbidrag, FPA-kort och olika stöd för vård av barn.

Rådgivningen hjälper gravida och barnfamiljer

Om du väntar barn ska du ta kontakt med mödrarådgivningen i din hemkommun. Rådgivningens tjänster är gratis.

På rådgivningen får familjen råd om graviditet och förlossning. Dessutom följer rådgivningen upp hur mamman och barnet mår.

Mamman ska gå på en läkarundersökning i början av graviditeten, senast under den 18:e graviditetsveckan. När du går på undersökningen får du ett intyg över att du är gravid. Du behöver intyget när du ansöker om stöd hos FPA.

Moderskapsunderstöd

När du har varit gravid i 5 månader kan du ansöka om moderskapsunderstöd. Du kan välja en moderskapsförpackning eller 170 euro. I moderskapsförpackningen finns babykläder och olika produkter som du behöver när du sköter din baby.

Ansök om moderskapsunderstöd senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Läs mer om ansökan om moderskapsunderstöd på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för varje barn. Barnbidraget betalas i allmänhet
till mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare. Barnbidraget betalas till slutet av den månad då barnet fyller 17 år.

Barnbidraget betalas enligt antalet barn:

  • för ett barn cirka 95 euro per månad
  • för två barn cirka 200 euro per månad
  • för tre barn cirka 334 euro per månad
  • för fyra barn cirka 497 euro per månad
  • för fem barn cirka 679 euro per månad.

Ensamförsörjare får barnbidraget höjt med cirka 63 euro i månaden för varje barn. Barnbidraget är skattefritt.

Kom ihåg att ansöka om barnbidrag. Du kan ansöka om barnbidrag redan innan barnet har fötts eller efter att det har fötts.

FPA-kortet

När ett barn föds i Finland skickar sjukhuset information om barnet till befolkningsregistret. Därifrån skickas informationen till FPA. Barnet får en personbeteckning.

När barnet har fått ett namn får det ett FPA-kort, alltså ett sjukförsäkringskort. Kortet skickas hem per post.

Ansök 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse

Ansök om moderskapsunderstöd senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Särskild moderskapspenning

Om du har ett arbete där du blir utsatt för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar kan du bli borta från ditt arbete genast när du är gravid. I sådana fall får du särskild moderskapspenning.

Läs mer om ansökan om särskild moderskapspenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Läs mer