Om ett barn blir sjukt - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Om ett barn blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt kan du ta barnet till en hälsocentral eller en privatläkare.

FPA betalar ersättning för en del av en privatläkares arvode. Dessutom ersätter FPA en del av kostnaderna för läkemedel. Däremot ersätter FPA inte behandlingar som ges på en hälsocentral.

Tillfällig vårdledighet

Om ditt barn under 10 år får till exempel en förkylning kan du ta ledigt från jobbet för att kunna sköta barnet. Det kallas tillfällig vårdledighet.

Den tillfälliga vårdledigheten är högst 4 dagar. De flesta arbetsgivare betalar lön för den tiden. FPA betalar inte stöd för den här tiden.

Vård av barn med en svår sjukdom eller funktionsnedsättning

FPA stöder vården av barn som har en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning.

FPA:s stöd och tjänster är:

  • specialvårdspenning till en förälder som sköter ett barn under 16 år
  • handikappbidrag för personer under 16 år
  • krävande medicinsk rehabilitering.

Läs mer om specialvårdspenning.

Läs mer om handikappbidrag för personer under 16 år.

Läs mer om krävande medicinsk rehabilitering.

Senast ändrad 8.1.2024

Vad tycker du om sidan?