Rehabilitering på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Rehabilitering

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara av din vardag eller ditt arbete kan du få rehabilitering från FPA.

Du kommer överens om målen för rehabiliteringen tillsammans med olika sakkunniga.

Som rehabilitering kan man också få olika hjälpmedel som underlättar skolgången, studierna eller arbetet.

FPA-rehabilitering ordnas till exempel av olika företag och privata terapeuter. Utöver FPA kan också arbetspensionsanstalter, olika organisationer och välfärdsområden ordna rehabilitering.

Rehabiliteringen är i allmänhet gratis för dig. Under rehabiliteringen kan du få rehabiliteringspenning för att trygga din försörjning.

Hur söker man till rehabilitering?

Du kan ansöka om rehabilitering hos FPA om din arbetsförmåga eller funktionsförmåga har blivit sämre.

I allmänhet behöver du också ett läkarutlåtande. I utlåtandet står det vilken rehabilitering läkaren rekommenderar dig.

För att kunna få krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården.

När du har fått utlåtandet av din läkare kan du ansöka om rehabilitering.

Om du är i åldern 16–29 år kan du få yrkesinriktad rehabilitering för unga. För den krävs inget läkarutlåtande.

Om vill veta mer om FPA-rehabilitering kan du ringa servicenumret 020 692 225.

Läs mer