Stöd för rehabilitering

Om din förmåga att arbeta eller fungera i vardagen har blivit svagare kan man stärka den med hjälp av rehabilitering. FPA ordnar rehabilitering och stöder dig ekonomiskt medan du deltar i rehabilitering. Också hälsocentraler, sjukhus, arbetspensionsanstalter och TE-byråer ordnar rehabilitering.

Du kan fråga din läkare eller FPA vilken rehabilitering du kan ansöka om.

Om du vill veta mer kan du ringa servicenumret 020 692 225.

FPA ordnar:

  • yrkesinriktad rehabilitering
  • rehabiliterande psykoterapi
  • rehabiliterings- och anpassningskurser
  • krävande medicinsk rehabilitering
  • neuropsykologisk rehabilitering.

De rehabiliteringskurser som FPA ordnar hittar du på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Producenter av rehabiliteringstjänster hittar du på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för vuxna i arbetsför ålder, vars förmåga att arbeta eller studera har försämrats eller kommer att försämras på grund av sjukdom.

Syftet med rehabiliteringen är att göra det lättare att orka med arbetet eller att börja arbeta igen. Rehabiliteringen kan också hjälpa ungdomar att få ett arbete. Som en del av rehabiliteringen kan man också få olika hjälpmedel för att kunna arbeta eller studera.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är för dig som är i åldern 16–29 år och som saknar studieplats eller arbetsplats. Du kan också få rehabilitering om du har avbrutit dina studier eller om det finns en risk att du avbryter dina studier. Du behöver inget läkarutlåtande för att kunna ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Rehabiliterande psykoterapi

Du kan ansöka om rehabiliterande psykoterapi hos FPA om en läkare har konstaterat psykisk ohälsa som försämrar din förmåga att studera eller att arbeta. Dessutom krävs att du på grund av din psykiska ohälsa redan har fått vård i minst 3 månader.

Du ska också ha ett utlåtande av en psykiater om varför du behöver terapi.

Rehabiliterings- och anpassningskurser

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. På kurserna får du information om din sjukdom eller funktionsnedsättning. Du får också kamratstöd och stöd för att klara av din vardag.

Krävande medicinsk rehabilitering

Du kan få krävande medicinsk rehabilitering om du är under 65 år och har stora svårigheter att klara av din vardag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Krävande medicinsk rehabilitering kan till exempel vara ergoterapi eller fysioterapi.

Neuropsykologisk rehabilitering

Du kan få neuropsykologisk rehabilitering om du har till exempel en uppmärksamhetsstörning (ADHD) eller en utvecklingsrelaterad störning.

Hur får man rehabilitering?

Du kan ansöka om rehabilitering om din förmåga att arbeta eller fungera i vardagen har blivit sämre. Vanligen behöver du ett läkarutlåtande. I utlåtandet står det vilken rehabilitering läkaren rekommenderar.

För att kunna få krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan som har gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården.

När du har fått ett läkarutlåtande kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.

Rehabiliteringspenning

När du deltar i rehabilitering kan du få rehabiliteringspenning för att trygga din försörjning. Du kan få rehabiliteringspenning när du deltar i rehabilitering som FPA, ett sjukhus, hälsocentralen, företagshälsovården eller socialtjänsten ordnar.

Hur stor rehabiliteringspenning du får beror på din årsinkomst, på samma sätt som när det gäller sjukdagpenningen. Du betalar skatt på rehabiliteringspenningen.

Om din arbetsdag förkortas på grund av rehabilitering kan du få partiell rehabiliteringspenning.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i rehabiliteringspenning (inte på lättläst).

Rehabiliteringspenning för unga

Du kan få rehabiliteringspenning för unga om du är 16–19 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din förmåga att arbeta eller studera.

Du kan få rehabiliteringspenning för unga när du studerar eller
deltar i rehabilitering för att sedan kunna börja arbeta.

Läs mer