Rehabilitering för barn och unga på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Rehabilitering för barn och unga 

Den rehabilitering som FPA ordnar för barn och unga kan vara individuell rehabilitering eller grupprehabilitering.

Rehabiliteringen kan ges hos den som ordnar rehabiliteringen, i hemmet, i skolan eller på daghemmet.

Familjekurser för barn

FPA ordnar familjekurser för barn som har en sjukdom. Familjekurserna hjälper barnet och familjen att anpassa sig till de förändringar som sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför.

På en familjekurs träffar ni andra familjer som är i samma situation. Ni kan dela erfarenheter med varandra.

Familjekurserna är avsedda för barn som har till exempel

 • ADHD
 • autismspektrumstörning
 • utvecklingsrelaterad språkstörning
 • Downs syndrom
 • diabetes
 • epilepsi
 • utvecklingsstörning
 • syn- eller hörselskada
 • CP-skada
 • cancer
 • en sällsynt sjukdom.

Mer information om kurserna hittar du på adressen fpa.fi/rehabiliterings-och-anpassningskurser (på standardspråk).

LAKU-familjerehabilitering

LAKU-familjerehabilitering är avsedd för barn i åldern 7–15 år som har ADHD, ADD, Tourettes syndrom eller en diagnos inom autismspektrumet.

Rehabiliteringen hjälper familjen att bättre förstå barnets neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Under rehabiliteringen får ni information om barnets växande och utveckling. Ni får också lära er olika sätt att klara av vardagen och besvärliga situationer.

Under rehabiliteringen träffar ni också andra familjer som är i samma situation. Ni kan dela erfarenheter med varandra.

Träffarna kan ordnas på ett rehabiliteringscenter, hemma hos familjen eller på någon annan bekant plats.

Rehabiliteringen Min egen väg

Rehabiliteringen Min egen väg är avsedd för personer i åldern 16–29 år som har ADHD, ADD eller en diagnos inom autismspektrumet. Under rehabiliteringen lär du dig sådana färdigheter som du behöver i studierna, arbetslivet och vardagen.

Till rehabiliteringen hör individuella möten och gruppmöten. De individuella mötena ordnas på platser som är bekanta för dig, till exempel i hemmet, på läroanstalten eller på arbetsplatsen. På gruppmötena får du kamratstöd och kan dela erfarenheter med andra ungdomar.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är avsedd för personer i åldern 16–29 år som inte har en studieplats eller arbetsplats. Den här rehabiliteringen kan du också få om du har avbrutit dina studier eller om det finns en risk att du avbryter dina studier.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är

 • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering
 • rehabiliteringsutredning
 • utbildning
 • Nuotti-coachning.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga genom att ringa servicenumret 020 692 225. En ansökningsblankett eller ett läkarutlåtande behövs inte.

Läs om sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering.

Läs om rehabiliteringsutredningar.

Läs om utbildning.

Nuotti-coachning

Nuotti-coachning är avsedd för unga som behöver personligt stöd i vardagen och för att planera sin framtid.

När du deltar i Nuotti-coachning får du en egen coach som du träffar regelbundet. Coachen hjälper dig att se vilka styrkor och resurser du har. Coachen kan också hjälpa dig att hitta en studieplats eller att komma ut i arbetslivet.

Annan rehabilitering för barn och unga

Barn och unga kan i vissa fall delta även i annan FPA-rehabilitering än i rehabilitering som är avsedd bara för dem. Barn och unga kan till exempel ha rätt till krävande medicinsk rehabilitering och till multiprofessionell individuell rehabilitering.

Om du är minst 16 år kan du ha rätt även till

 • yrkesinriktad rehabilitering för unga
 • övriga tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen
 • psykoterapi
 • neuropsykologisk rehabilitering.

Läs om krävande medicinsk rehabilitering.

Läs om multiprofessionell individuell rehabilitering.

Läs om psykoterapi.

Läs om neuropsykologisk rehabilitering.

Hjälpmedel

FPA kan skaffa hjälpmedel till ett barn eller en ung person som behöver hjälpmedel i skolan eller i sina studier. FPA kan också ge råd om hur hjälpmedlen ska användas. Man kan få hjälpmedel tidigast i årskurs 7 i grundskolan.

Läs mer

Senast ändrad 21.12.2023