Stöd för att kunna leva med en sjukdom på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Stöd för att kunna leva med en sjukdom 

Rehabiliterings- och anpassningskurser hjälper dig att leva ett gott liv även om du har en sjukdom.

Om du har en mycket svår sjukdom eller funktionsnedsättning kan krävande medicinsk rehabilitering eller multiprofessionell individuell rehabilitering vara rätt rehabilitering för dig.

Rehabiliterings- och anpassningskurser

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. På kurserna får du information om din sjukdom eller funktionsnedsättning. Du får också kamratstöd och stöd för att klara av din vardag.

När du deltar i en kurs kan du övernatta på rehabiliteringscentret.

Mer information om kurserna hittar du på adressen fpa.fi/rehabiliterings-och-anpassningskurser (på standardspråk).

Multiprofessionell individuell rehabilitering

Om din sjukdom medför stora svårigheter i ditt liv kan du ha rätt till multiprofessionell individuell rehabilitering. När du deltar i multiprofessionell individuell rehabilitering får du hjälp av flera olika sakkunniga.

Målet med rehabiliteringen är att hjälpa dig att klara av vardagen, arbetet eller studierna. En del av rehabiliteringen kan ordnas i grupp.

Krävande medicinsk rehabilitering

Du kan ansöka om krävande medicinsk rehabilitering om alla följande villkor uppfylls:

  • Du är under 65 år.
  • Du har stora svårigheter att klara dig i vardagen på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Du har en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Krävande medicinsk rehabilitering kan vara till exempel

  • psykoterapi
  • fysioterapi
  • ergoterapi
  • talterapi.

Rehabiliteringen kan vara individuell terapi eller gruppterapi. FPA kan bevilja terapi för 1–3 år på samma gång.

Krävande medicinsk rehabilitering kan också vara en rehabiliterings- eller anpassningskurs eller multiprofessionell individuell rehabilitering.

Läs mer

Senast ändrad 21.12.2023