Rehabilitering för personer i arbetsför ålder på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Rehabilitering för personer i arbetsför ålder

FPA ordnar rehabilitering för personer i arbetsför ålder om deras förmåga att arbeta eller studera har blivit sämre eller kommer att försämras inom de närmaste åren på grund av sjukdom.

Syftet med rehabiliteringen är att göra det lättare för dessa personer att orka arbeta eller att komma tillbaka till arbetslivet. Rehabiliteringen kan också hjälpa ungdomar att få ett arbete.

Om du har en svår sjukdom som påverkar ditt liv väldigt mycket kan du ansöka om krävande medicinsk rehabilitering eller om multiprofessionell individuell rehabilitering.

Rehabiliterande psykoterapi

Du kan ansöka om rehabiliterande psykoterapi hos FPA om du är i åldern 16–67 år och har en psykisk störning som försämrar din förmåga att studera eller arbeta.

Du kan få rehabiliterande psykoterapi om alla följande villkor uppfylls:

  • En psykiater har konstaterat att du har en psykisk störning.
  • En psykiater har skrivit ett utlåtande om varför du behöver terapi.
  • Du har redan fått vård i minst 3 månader på grund av den psykiska störningen.

Om FPA beviljar dig rehabiliterande psykoterapi får du ersättning för psykoterapeutens arvode.

Yrkesinriktad rehabilitering

Du kan ansöka om FPA:s yrkesinriktade rehabilitering om du ännu inte har kommit ut i arbetslivet eller har varit i arbetslivet bara en kort tid. Om du redan har varit länge i arbetslivet kan du ansöka om rehabilitering hos en arbetspensionsanstalt.

Syftet med rehabiliteringen är att göra det lättare för deltagarna att orka med sitt arbete eller hjälpa dem att komma tillbaka till arbetslivet. Rehabiliteringen kan också hjälpa deltagarna att hitta en arbetsplats.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Du kan ansöka om en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning om din förmåga att arbeta eller studera har blivit sämre på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vid rehabiliteringsutredningen bedömer sakkunniga din arbets- och funktionsförmåga och vilka kunskaper och färdigheter du har med tanke på arbetslivet. Du får också information om olika studiemöjligheter och vad som krävs för olika yrken.

Under rehabiliteringen får du tillsammans med olika sakkunniga göra upp en plan som ska hjälpa dig att få en studieplats eller ett arbete.

Utbildning

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få stöd från FPA för en utbildning som ska hjälpa dig 12 att komma ut i arbetslivet.

Det här stödet kan man i allmänhet få för studier på andra stadiet, för högskolestudier och för omskolning. Du kan få ersättning för

  • studiekostnader, till exempel för terminsavgifter och kostnader för skolmaterial
  • resekostnaderna för resor mellan hemmet och studieorten.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Ibland kan en sjukdom eller en svår livssituation göra det svårt att välja utbildning eller yrke. När du deltar i sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering får du hjälp och stöd av en coach. Din coach kan också hjälpa dig att hitta en arbetsplats eller att grunda ett företag.

Rehabiliteringen kan vara av 3 olika slag:

  • Arbetsprövning: Du får prova på olika arbetsuppgifter och arbetsplatser och ta reda på vilket yrke eller arbete som känns bäst för dig.
  • Arbetsträning: Du får stöd och handledning för att utveckla de färdigheter som du behöver i arbetslivet.
  • Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning.

FPA hjälper dig att välja det alternativ som passar dig bäst.

Kiila-rehabilitering för personer i arbetslivet

Kiila-rehabilitering är en kurs som hjälper dig att förbättra din arbetsförmåga och att hålla dig kvar i arbetslivet. FPA ordnar Kiila-rehabiliteringen tillsammans med din arbetsplats och företagshälsovården.

Arbetsgivaren kan ansöka om Kiila-rehabilitering för sina arbetstagare. Också fackförbunden kan ansöka om Kiila-rehabilitering för sina medlemmar.

Du kan söka kurser på adressen fpa.fi/sokrehabkurs (på standardspråk).

Om du inte hittar någon lämplig kurs kan du ansöka om individuell Kiila-rehabilitering. Vid individuell rehabilitering skapar serviceproducenterna en grupp av de enskilda sökandena.

Yrkesinriktad Taito-rehabilitering

Du kan ansöka om Taito-rehabilitering om det är svårt för dig att arbeta eller studera på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vid rehabiliteringen får du individuell handledning, du deltar i grupprehabilitering och du får arbetspraktik.

Du får en egen handledare som stödjer dig under hela den tid som rehabiliteringen pågår.

I slutet av rehabiliteringen gör man upp en yrkesplan för dig.

Hjälpmedel

Om du på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälpmedel i ditt arbete eller i dina studier kan FPA bevilja dig hjälpmedel.

Du kan till exempel få en läsTV, punktskärm, storskärm eller dator.

Du kan få hjälpmedlet tidigast i årskurs 7 i grundskolan.

Om du behöver andra hjälpmedel, till exempel för att kunna röra dig, kan du be att få dem från den offentliga hälso- och sjukvården, till exempel från en hälsocentral.

Näringsstöd

Näringsstödet är avsett för företagare och yrkesutövare som har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Du kan få näringsstöd för de kostnader som du har när du grundar ett företag eller lägger om företagsverksamheten.

Du kan få stöd för att

  • skaffa arbetsredskap, inredning och tillbehör
  • renovera lokalerna.

Du kan också ansöka om näringsstöd om du redan har ett företag och behöver arbetsredskap på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Du betalar inte skatt på näringsstödet.

Neuropsykologisk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering är avsedd för personer i åldern 16–67 år som har till exempel läs- och skrivsvårigheter, gestaltningssvårigheter eller ADHD.

Man kan också få neuropsykologisk rehabilitering till exempel efter en stroke eller hjärnskada.

För rehabiliteringen krävs ett utlåtande av en neuropsykolog och en läkare.

Neuropsykologisk rehabilitering är i allmänhet individuell rehabilitering.

Om FPA beviljar dig neuropsykologisk rehabilitering får du ersättning för terapeutens arvoden.

Läs mer

Senast ändrad 4.1.2024