Stöd för försörjningen under rehabilitering på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Stöd för försörjningen under rehabilitering

FPA kan stödja dig ekonomiskt under rehabiliteringen. De ekonomiska stöden är

 • rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringspenning för unga
 • ersättning för uppehälle.

Rehabiliteringspenning

Du kan få rehabiliteringspenning om rehabiliteringen ordnas av

 • FPA
 • ett sjukhus
 • en social- och hälsocentral
 • företagshälsovården.

Din årsinkomst inverkar på rehabiliteringspenningens belopp. Årsinkomsten är dina inkomster under 12 månader. Om du beviljas rehabilitering till exempel från maj 2024 framåt betalar FPA rehabiliteringspenning till dig utifrån de inkomster som du fick 1.4.2023–31.3.2024.

Rehabiliteringspenningen är alltid minst 31,99 euro per dag, alltså cirka 800 euro per månad.

Du betalar skatt på rehabiliteringspenningen. Om din arbetsdag förkortas på grund av att du deltar i rehabilitering kan du få partiell rehabiliteringspenning.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i rehabiliteringspenning (på standardspråk).

Rehabiliteringspenning för unga

Du kan få rehabiliteringspenning för unga om alla följande villkor uppfylls:

 • Du är i åldern 16–19 år.
 • En sjukdom eller funktionsnedsättning försämrar din arbetsförmåga eller studieförmåga.
 • Du behöver särskilt stöd för rehabiliteringen.
 • Du har en individuell studie- och rehabiliteringsplan som ditt välfärdsområde har gjort upp.

Du kan få rehabiliteringspenning för unga när du studerar eller deltar i rehabilitering för att öka dina möjligheter att få ett arbete.

Ersättning för uppehälle

Om rehabiliteringen medför extra kostnader kan du i vissa fall få ersättning för uppehälle. Du kan få ersättning för uppehälle endast om du får minimibeloppet av rehabiliteringspenningen.

I allmänhet betalas ersättning för uppehälle bara om rehabiliteringen pågår en kort tid. Ersättningen för uppehälle är 9 euro per dag. Du betalar inte skatt på ersättningen för uppehälle.

Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsstödet är ett stöd som du kan få efter att du har deltagit i FPA-rehabilitering. Syftet med rehabiliteringsunderstödet är att hjälpa dig att få ett arbete.

Du kan få rehabiliteringsunderstöd om du börjar arbeta efter rehabiliteringen men får en mycket lägre lön än den lön du fick i ditt tidigare arbete. Du kan också få rehabiliteringsunderstöd om du deltar i arbetspraktik.

Rehabiliteringsunderstödets belopp är högst lika stort som rehabiliteringspenningen. Du betalar skatt på rehabiliteringsunderstödet.

Läs mer

Senast ändrad 4.1.2024