Mäʹhtt piʹrǧǧeemtuärjjõõzz meäʹr laʹsǩǩeet? | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Mäʹhtt tuärjjõõzz meäʹr laʹsǩǩeet?

Vuäitak vuäǯǯad vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz, jõs tuʹst lie jäänab vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõʹsse primmsallaš kool ko puåtti da väär.

Kela tuejjad puåttjinad da koolainad laaskâlm. Vuâđđvueʹzz laʹsǩǩeet koolai sizz. Laaskâlm veäkka seʹlvvan, mâʹmmet vuäitak vuäǯǯad vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

Tuärjjõõzz meäʹr vuäǯǯat nuʹtt, što puåttjin ǩieʹppeet koolaid, koid vuäitak vuäǯǯad piʹrǧǧeemtuärjjõõzz. Piʹrǧǧeemtuärjjõõzzâst jeät mahssu piiđ.

Ärvvtõõl laʹsǩǩeem-mašinain, mâʹmmet vuäitak vuäǯǯad vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz (lääddas).

Ouddmiârkk piʹrǧǧeemtuärjjõõzz meäʹr laʹsǩǩummšest

Kaiʹssi lij reâuǥteʹmes õhttuhuõlteei, ǩeäʹst lie 11- da 13-ekksa päärna. Son ååcc Kelast vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz, ko suu tieʹǧǧ jie riʹjtte pukid koolaid. Kaiʹssjest jie leäkku ni väär, mâʹte šeäšt baŋkktiil âʹlnn.

Piârri puåtti lie:

 • reâuggmarkkântuärjjõs 595,36 euʹrred määnpââʹjest
 • päärnažlââʹss da õhttuhuõlteeipââjõs 346,32 euʹrred määnpââʹjest
 • jälstemtuärjjõs 579,32 euʹrred määnpââʹjest
 • jeäʹltemtuärjjõs 392,04 euʹrred määnpââʹjest.

Puåtti õhttsiʹžže: 1 913,32 euʹrred määnpââʹjest

Piârri kool lie:

 • vuåkrr 810 euʹrred määnpââʹjest
 • čääʹccmähss 45 euʹrred määnpââʹjest
 • takai aarǥ kool leʹbe vuâđđvueʹzz õhttsiʹžže 1 463,40 euʹrred määnpââʹjest
  • õhttuhuõlteei 669,99 euʹrred määnpââʹjest
  • vuõssmõs pâʹjjel 10-ekksaž päärnaž 411,40 euʹrred määnpââʹjest
  • nuʹbb pâʹjjel 10-ekksaž päärnaž 382,01 euʹrred määnpââʹjest

Kool õhttsiʹžže: 2 318,40 euʹrred määnpââʹjest

Puåttjin ǩieʹppeet koolaid: 1 913,32 euʹrred –2 318,40 euʹrred = –405,08 euʹrred

Kaiʹssi piârrja määuʹset vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz 405,08 euʹrred määnpââʹjest. 

Õuddmiârk euromeäʹr lie viõǥǥâst 1.4.2024–31.12.2024.

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?