Mii lij piʹrǧǧeemtuärjjõs? | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Piʹrǧǧeemtuärjjõs

Tän vueʹzzest peäggtet vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzzâst. Vuäitak vuäǯǯad tõn Kelast, jõs tuu puåtti, väär da jeeʹres tuärjjõõzz jie riʹjtte vieʹltʼteʹmes aarǥ koolääd, mâʹte porrmõʹšše da jälstummša.

Ooʒʒ vuõššân Kela jeeʹres tuärjjõõzzid

Tääʹrǩest ouddâl piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ooccâm, vuäitak-a vuäǯǯad koid-ne Kela jeeʹres tuärjjõõzzid, mâʹte jälstemtuärjjõõzz leʹbe reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz. Kela jeeʹres tuärjjõõzz liâ čiõlǥtum tõi jiijjâs brosyyrin.

Vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõs lij jurddum oummuid, kook jie piʹrǧǧed jiijjâs reâuggpaaʹlǩin, tuärjjõõzzi veäkka leʹbe jeeʹres puäđõõzzivuiʹm leʹbe vääraivuiʹm. Tõn diõtt jeeʹres tuärjjõõzzid âlgg ooccâd ouddâl ǥu ååcc vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

Vuäitak vuäǯǯad vieʹǩǩ še pueʹrrvââjjamvuuʹdest, koʹst jälstak. Pueʹrrvââjjamvuuʹd tuärjjõõzz lie ouddmiârkkân tiuddeei da õõudbeäʹlnn cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõs. Vuäǯǯak tõin lââʹssteâđaid pueʹrrvââjjamvuuʹd neʹttseeidain.

Looǥǥ lââʹzz