Vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ

Jõs määccak puõccmõõžž mâŋŋa tuõjju vueʹssäiggsânji, vuäitak vuäǯǯad Kelast vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ. Tõt lij nuʹt pieʹll puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧest.

Vuäitak vuäǯǯad vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ, jõs leäk reâuggam ouddâl puâccjem tiuddäiggsânji leʹbe tuu tuâjjäiʹǧǧ lij leämmaž uuʹccmõsân 30 čiâssâd neäʹttlest Ǥu alttääk tuâjaid vueʹssäiggsânji, tuâjjäiggad âlgg leeʹd nuʹt pieʹll ääiʹjbuž tuâjjääiʹjest.

Vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ määuʹset jäänmõsân 150 arggpeiʹvved leʹbe nuʹtt 6 määnpââʹj.

Vuäitak vuäǯǯad vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ mââiǩiõʹtte jäänmõsân 2 määnpââʹj ääiʹjest.

Looǥǥ lââʹzz vueʹsspuõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ ooccmest (lääddas).

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?