Kansaneläke | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Kansaneläke

Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä.

Voit saada kansaneläkkeen täyden määrän vain, jos saat työeläkkeitä alle 66 euroa kuukaudessa. Jos saat työeläkkeitä enemmän, kansaneläke on pienempi tai et saa sitä ollenkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 776 euroa kuukaudessa. Jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso, kansaneläkkeen täysi määrä on noin 693 euroa kuukaudessa.

Kansaneläke voi olla pienempi, jos olet ottanut vanhuuseläkkeen varhennettuna eli ennen 65 vuoden ikää.

Kansaneläke voi olla pienempi myös silloin, jos olet asunut ulkomailla. Myös muutto ulkomaille voi vaikuttaa kansaneläkkeeseen, jota saat.

Kysy Kelan palvelunumerosta, miten ulkomailla olo vaikuttaa kansaneläkkeeseen. Palvelunumero on 020 634 0200.

Kansaneläkettä pienentävät

  • työeläke
  • muut eläkkeet ja korvaukset, joita saat.

Kansaneläkettä eivät pienennä

  • puolison tulot
  • eläke, jota on kertynyt lapsen hoitamisen ajalta
  • opiskelun ajalta kertynyt eläke
  • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Kelan eläkkeistä ja työeläkkeistä menee veroa.

Kansaneläkkeen tulorajat

Voit saada kansaneläkettä, jos muut eläketulosi ja korvaukset ovat pienemmät kuin seuraavat tulorajat:

  • noin 1 435 euroa kuukaudessa, jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso
  • noin 1 601 euroa kuukaudessa, jos asut yksin.

Tulorajat tarkoittavat bruttotuloja eli tuloja, joista ei ole vähennetty veroa.

Tulorajat voivat olla pienemmät, jos olet asunut ulkomailla. Tulorajat voivat olla joissain tilanteissa myös suuremmat.

Kela tekee päätöksen kansaneläkkeestäsi tai takuueläkkeestäsi vasta sitten, kun on selvillä, kuinka paljon saat muita eläkkeitä.

Lue lisää kansaneläkkeen määrästä ja maksamisesta (yleiskielellä).

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?