Vammaistuet

Voit saada vammaistukea pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia. Kela arvioi oikeuden tukeen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vammaistuki lapselle

Alle 16-vuotias voi saada tukea, jos hänellä on vamma tai pitkäaikainen sairaus. Edellytyksenä on, että lapsi tarvitsee enemmän hoitoa kuin terve lapsi. Hoidon tarpeen pitää kestää vähintään puoli vuotta.

  • Perusvammaistuki on noin 93 e/kk.
  • Korotettu tuki on noin 217 e/kk.
  • Ylin tuki on noin 421 e/kk.

Lue lisää alle 16-vuotiaan vammaistuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi)

Vammaistuki aikuiselle

Yli 16-vuotias voi saada vammaistukea, jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairaudesta tai vammasta on haittaa tai tarvitset sen takia apua, ohjausta tai valvontaa.

  • Perusvammaistuki on noin 93 e/kk.
  • Korotettu tuki on noin 217 e/kk.
  • Ylin tuki on noin 421 e/kk.

Lue lisää aikuisen vammaistuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi)

Eläkettä saavan hoitotuki

Kokopäiväisesti eläkkeellä oleva voi saada hoitotukea, jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt
vähintään vuoden ajan. Lisäksi tarvitset sairauden tai vamman takia apua, ohjausta
tai valvontaa.

  • Perushoitotuki on noin 71 e/kk.
  • Korotettu tuki on noin 155 e/kk.
  • Ylin tuki on noin 328 e/kk.
  • Veteraanilisä on noin 107 e/kk.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi)

Vammaisten tulkkauspalvelut

Voit hakea Kelasta oikeutta tulkkauspalveluun, jos sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja tarvitset sen takia tulkkausta. Voit tilata tulkin opiskeluun, työelämään tai harrastuksiin. Tulkin avulla muut ymmärtävät sinua ja sinä muita.


Lisätietoja vammaisten tulkkauspalvelusta saat Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Lue, miten haet oikeutta käyttää tulkkauspalvelua Kelan sivuilla (yleissuomeksi)